Driftsbygning

Forsikring av driftsbygninger dekker små og store landbruksbygninger, som for eksempel lagerbygg og bygninger for dyrehold, redskap og arbeidsmaskiner.

gårdsbruk med driftsbygninger og sauer
Dekker skade på fastmontert produksjonsutstyr.
Dekker tapte leieinntekter ved skade.
Dekker yrkesskade for ulønnet arbeid.

Hva dekker forsikring av driftsbygning?

Forsikringen kan tilpasses alle gårdens driftsbygninger. I tillegg kan du utvide til topp med tilleggsforsikringer som vi tilpasser ut ifra ditt behov. 

Oversikten er forenklet. For detaljer, se vilkår.


Dekning Topp Brann

Ansvarsforsikring

Brann
Naturskade
Vannskade  
Tyveri   
Hærverk  
Bygningsglass og sanitærporselen (vask/toalett)  
Fastmontert produksjonsutstyr (og midlertidig demontert utstyr)  
Vindskader  
Snøtyngde og takras  
Driftsbygninger som er under montering eller utvidelse Inntil 1.000.000 kr  
Tapte leieinntekter (ved gjenoppbygging) Inntil 150.000 kr
(kan utvides)
 
Ekstrautgifter på grunn av prisstigning  
Riving, rydding, lagring og destruksjon av miljøfarlig avfall Inntil 3.000.000 ved fullverdi
Inntil 30 % av forsikringssummen ved førsterisiko
 
Merutgifter ved offentlige bestemmelser fra myndigheter (kalt påbud) Inntil 5.000.000 ved fullverdi
Inntil 50 % av forsikringssum ved førsterisiko
 
Huseieransvar Inntil 10.000.000 kr  
Erstatningsansvar for tilleggsnæring som er underordnet gårdens hovedvirksomhet  
Rettshjelp Inntil 150.000 kr  
Yrkesskade for ulønnet arbeidskraft  

Valgfrie tilleggsdekninger
   
Kunstnerisk utsmykning  
Riving, rydding, lagring og destruksjon av miljøfarlig avfall,
som er over 30 % av forsikringssummen ved førsterisiko
 
Tapte leieinntekter over 150.000 kr  

Vindmølleforsikring

Har du en vindmølle på gårdsbruket, eller planlegger du å investere i en? Våre landbruksrådgivere hjelper deg å skreddersy forsikringene til ditt gårdsbruk, enten det er vindmøller, solcelleanlegg eller andre større investeringer.

Hos oss er ansvarsforsikringen inkludert

Hos oss trenger du ikke å kjøpe separat ansvarsforsikring, da den er inkludert i forsikringen. Ansvarsforsikringen inkluderer både produkt- og bedriftsansvar, så du er sikret dersom du blir erstatningsansvarlig.

Brannforebygging som gir rabatt på forsikringen

20 % rabatt

for el-kontroll med termografering

20 % rabatt

for FG-godkjente brannalarmer og varslingssystemer

10 % rabatt

med skadeforebyggende sensorer installert

Andre forebyggende tiltak

Du får en redusert egenandel på inntil 15.000 kr hvis du har:

  • Gjennomført og godkjent brannforebyggende El-kontroll (NEK 405-03) uten avvik, ved brannskader som skyldes feil i elektrisk anlegg.
  • Tyverialarm tilknyttet alarmsentral, ved tyveriskader.
  • Brannalarm med utringer (FG-godkjent installasjon - NS3960), ved brannskader.
  • Vannalarm/automatisk vannstopper på hovedinntaket, ved innvendige rørskader.

Skadeeksempler

Eksempler på skader der bonden har fått bruk for forsikringen


Brann i låve

Varmgang i et eldre elektrisk anlegg gjorde at det startet brann i låven. Deler av låven brant ned og medførte totalskadet bygning. Forsikringen dekket riving, rydding og gjenoppbygging av ny låve.


Tak blåste av

Etter et kraftig uvær hadde det blåst av takstein fra et lagerbygg og ned på to arbeidsmaskiner. Forsikringen dekket både skadene på taket og arbeidsmaskinene.


Hærverk

En søndag morgen kom bonden til driftsbygningen og oppdaget at flere ruter hadde knust. Det var også tagget på veggene. Forsikringen dekket både skadene og utgiftene for å få fjernet taggingen.


Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har du allerede forsikring på driftsbygningen(e) dine hos oss, må du logge inn og se vilkårene som gjelder for ditt landbruk.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter behovene i gårdsdriften.

Hva er IPID?

 

Boligforsikringer til gården

Har du gård er det ikke bare driftsbygningene som bør forsikres. Vi forsikrer også gårdshus, kårbolig og andre bygg som ikke er direkte knyttet til driften. 

Har du hatt uhell eller skade på driftsbygning? 

Hva lurer andre på?

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }