Planteproduksjon og avlinger

Forsikring av planteproduksjon er tilpasset gårdsdrift med produksjon av planter og avling på friland.

Ferdig høstet avling? Se avlingsskade

en skurtresker høster korn i åkeren på en gård som driver med planteproduksjon
Dekker skade på høstet avling på lager i inntil 72 timer.
Dekker skadde planter som skyldes skade på produksjonslokale og -utstyr.
Dekker driftstap ved skade på planter og avlingssvikt.

Hva dekker forsikring av planteproduksjon?

Forsikring av planteproduksjon dekker blant annet skader på avlingen, driftstap ved avlingssvikt og skader på produksjonsutstyr og lokaler. 


Dekning Dekkes Dekkes ikke

Ansvarsforsikring

 
Brann  
Vannskade etter dårlig vanntilførsel eller overvanning pga. skade  
Tyveri   
Hærverk  
Driftstap ved strømsvikt  
Skade på produserte planter etter en skade på bygning eller produksjonsutstyr  
Driftstap i produksjonen på grunn av bestemmelser, restriksjoner eller karantene bestemt av mydighetene  
Driftstap i produksjonen på grunn av spesiell håndtering/fullstendig destruksjon  
Driftstap på grunn av avlingssvikt*  
Tap i veksthuskultur  
Tap i karanteperioden (tidligere enn 14 dager etter forsikringen ble kjøpt)  
Tap som skyldes at kultur ved mottak har symptomer på skade eller sykdom  
Tap som følge av snøtyngde på mykplasthus med enkel duk  
Tap som kan kreves dekket av offentlige eller private erstatningsordninger  
Tap som følge av skade på motorvogn eller mobil maskin  

*Gjelder svikt i avlingen som blir erstattet under
"Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon"

Hos oss er ansvarsforsikringen inkludert

Hos oss trenger du ikke å kjøpe separat ansvarsforsikring, da den er inkludert i forsikringen. Ansvarsforsikringen inkluderer både produkt- og bedriftsansvar, så du er sikret dersom du blir erstatningsansvarlig.


Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har du allerede forsikring av planteproduksjonen din hos oss, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for ditt landbruk.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter behovene i gårdsdriften.

Hva er IPID?

 

Har du hatt uhell eller skade på avlingene? 

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }