Priser fra 1. juni 2023

Fra 1. juni 2023 gjør vi noen endringer på priser og gebyr. Se listen under for en komplett oversikt.