Prisliste bedrift

Prisliste for bedriftskunder.

BETALING

 • Nettbank bedrift  
  Basis  
  Etablering av avtale 0,00
  Innmelding av brukere utover 1 0,00
  Abb. pr. mnd. 0,00
  Bankavstemming pr. fil 5,00
  Betaling med KID 3,00
  Betaling med melding; fritekst eller strukturert info 3,75
  Overføring mellom egne kontoer 0,00
  Lønnsutbetalinger (remittering eller lønnsliste) 2,50
  Betaling uten mottakers kontonummer 100,00
     
  Med filoverføring bedrift  
  Etablering av avtale 1.000,00
  Innmelding av brukere utover 1 0,00
  Endring av regnskapsprogram 100,00
  Abb. pr. mnd. 175,00
  Abb. pr. mnd. pr. bruker utover 1 25,00
  Bankavstemming/kontoinformasjon pr. fil 0,00
  Betaling med KID 2,25
  Betaling med melding; fritekst eller strukturert info 3,00
  Overføring mellom egne kontoer 0,00
  Lønnsutbetalinger (remittering eller lønnsliste) 2,50
  Betaling uten mottakers kontonummer 100,00
     
  Med filoverføring personlig næringsdrivende, lag og forening  
  Etablering av avtale 500,00
  Innmelding av brukere utover 1 0,00
  Endring av regnskapsprogram 100,00
  Abb. pr. mnd. 50,00
  Abb. pr. mnd. pr. bruker utover 1 0,00
  Bankavstemming/kontoinformasjon pr. fil 0,00
  Betaling med KID 3,00
  Betaling med melding; fritekst eller strukturert info 3,75
  Overføring mellom egne kontoer 0,00
  Lønnsutbetalinger (remittering eller lønnsliste) 2,50
  Betaling uten mottakers kontonummer 100,00
     
  Ekstra NettBank/ Tilleggsavtale  
  Etablering av avtale 100,00
  Abb. pr. mnd. 50,00
  Bankavstemming/kontoinformasjon pr. fil 0,00
  Betaling via filoverføring 3,00
  Betaling med KID 3,00
  Betaling med melding; fritekst eller strukturert info 3,75
  Overføring mellom egne kontoer 0,00
  Lønnsutbetalinger (remittering eller lønnsliste) 2,50
  Betaling uten mottakers kontonummer 100,00
     
  NettBank Bedrift standard - gjelder eksisterende avtaler, ikke totalkunder  
  Innmelding av brukere utover 1 0,00
  Abb. pr. mnd. 120,00
  Bankavstemming pr. fil 5,00
  Betaling med KID 2,25
  Betaling med melding; fritekst eller strukturert info 3,00
  Overføring mellom egne kontoer 0,00
  Lønnsutbetalinger (remittering eller lønnsliste) 2,50
  Betaling uten mottakers kontonummer 100,00
 • Avtalegiro   2,00
  Autogiro   1,00
  Giro betalt over skranke 60,00
 • Betaling til utland

                      
  Betaling til utland via Nettbank 80,00
  Betaling til utland via Nettbank SEPA EUR 40,00
  Betaling til utlandet i bankkontor 350,00
  Purring/reklamasjon/endring av oppdrag 500,00
  Kansellering av oppdrag 500,00
  Bekreftelse på e-post 150,00
  Tillegg når beløp går uavkortet til mottaker 200,00
  Tillegg ved ufullstendige eller feil opplysninger 200,00
  Tillegg når oppdragsgiver ønsker å betale omkostninger i Norge og utland min 200,00
     
  Betaling fra utland  
  Innkommende betaling fra utlandet, Gjelder kun SEPA betalinger 30,00
  Inngående betaling fra utlandet, annen valuta 80,00
 • OCR-giro  
  Etablering av avtale 500,00
  Endring av avtale 75,00
  Månedsavgift 75,00
  Transaksjon med KID 2,00
  Hente fil fra Nets, per oppdrag i fil 2,50
  Kvitteringsliste 120,00
 • eGiro/e-Giro+ (cremul)/ total innbetaling  
  Etablering-/endring av avtale 500,00
  Endring av avtale 75,00
  Månedsavgift 75,00
  Transaksjon med KID 2,00
  Transaksjon uten melding 3,00
  Transaksjon med melding 3,75
  Hente fil fra Nets, pr oppdrag i fil 2,50
 • AvtaleGiro - for betalingsmottaker               
  Etablering/endring av avtale 500,00
  Endring av avtale 75,00
  Månedsavgift 75,00
  Transaksjon ved egen varsling 2,50
  Transaksjon ved varsling via bank 3,50
  Sletting av betalingsoppdrag, per stk 15,00
  Hente/sende fil fra/til Nets, per oppdrag i fil 2,50
  KID bytte 1.500,00
  Oversikt FBO - mottakeravtale 1.500,00
 • Autogiro for betalingsmottaker  
  Etablering/endring av avtale 2.000,00
  Månedsavgift 75,00
  Transaksjon med melding 3,75
  Transaksjon uten melding 2,75
  Betalingspåminnelse per transaksjon 10,00
  Hente/sende fil fra/til Nets, pr oppdrag i fil 2,50
  Endring innsendte, ikke bokførte, transaksjoner 100,00
  Manuell registrering av transaksjoner 200,00
  Korreksjon innsendte, ikke bokførte oppdrag 525,00
  Oversikt/stoppe/slette fullmakter per oppdrag 995,00
  Endring per fullmakt 200,00
 • efaktura B2C, bedrift til privat  
  Etablering av avtale 8.000,00
  Abonnement per måned 75,00
  Transaksjon uten bankens fakturahotell 3,50
  Transaksjon med bankens fakturahotell 4,50
  Test/endring av fakturahotell 2.000,00
  Sende fil til Nets, per oppdrag i fil 2,50
 • efaktura B2B, bedrift til bedrift  
  Fakturautsteder på fil  
  Etablering 5.500,00
  Abonnement per måned 75,00
  Per faktura 3,50
  For fakturaer distribuert pr post kommer porto og print i tillegg. Dette belastes fra Nets.  
  Sende fil til Nets, per oppdrag i fil 2,50
 • Fakturamottaker på fil  
  Etablering 5.500,00
  Abonnement per måned 75,00
  Per faktura 3,50
  Hente fil fra Nets, per oppdrag i fil 2,50
 • Fakturatjenesten enkeltfaktura - eFaktura B2B  
  Utsteder av elektronisk enkeltfaktura  
  Etablering av avtale 0,00
  Abonnement per måned 0,00
  Transaksjonspris per faktura 7,50
  Tillegg for porto og print ved distribusjon pr post, faktureres fra Nets Gjeldende porto
  Arkiv elektronisk faktura i 16 mnd, pr faktura 0,00
  Langtidsarkiv elektronisk faktura 10 år, pr faktura, eks mva, faktureres fra Nets 0,50
 • Betalingsterminaler  
  Transaksjon 0,25
     
  Se bankAxept.no for priser  
 • Nattsafe/Dropsafe  
  Kunder med hovedbankforbindelse, per pose 50,00
  Kunder med annen hovedbankforbindelse, per pose 100,00
  Avvik i pose 100,00
  Kvittering per post 100,00
  Kopi av bilag 100,00
  Valutainnsendelse 100,00
  Kontanter i butikk  
  Innskudd - Kontanter i butikk 50 kroner per innskudd
  Uttak - Kontanter i butikk 10 kroner per uttak
  Årsgebyr innskuddskort 50 kr
  Mynt  
  Kjøp av mynt, per rull 5,00
  Telling av skillemynt, kunde 0,00
 • Annet  
  Lønnsoverførsel, pr mottaker via bank 60,00
  Kopi av bilag, pr bilag 100,00
  Kopi av kontoutskrift, pr mnd 100,00
  Kopi av årsoppgave 100,00
  Revisjonsoppgave 1.000,00
  Bekreftelse av aksjekapital opp til og med kr 100.000 1.000,00
  Bekreftelse av aksjekapital over kr 100.000 1.500,00
  Depositumskonto 1.200,00

KORT

 • Kort  
  Årsgebyr 295,00
  Rebestilling av kort utenom vanlig fornyelse 150,00
  Hent pin 1. gang 0,00
  Hent pin utover 1 gang 15,00
  Betalingsterminal - varekjøp 2,50
  Minibank - egne automater 10,00
  Minibank i andres minibanker 15,00
  Visatransaksjoner - kontantuttak kr 40,00 + 0,5% av uttaksbeløpet
  Visavarekjøp 3,50
  Uttak i butikk 10,00
  Innskuddskort pr. år 50,00
  Kredittkort for bedrifter  

LÅN/KREDITT

 • Nedbetalingslån  
  Renta vil variere med betalingsevne og den totale risikoen til engasjementet.  
  Etableringsgebyr 0,25 % av omsøkt beløp, min 7500
  Depotgebyr 750,00
  Pris pr lånetermin, automatisk belastning av konto *) 85,00
  Pris pr lånetermin, betaling pr giro 140,00
  Endring låneavtale, selvbetjent 630,00
  Endring låneavtale, betjent min. 1250
  Endring låneavtale med kausjonist min. 1250
  Endring sikkerhet min. 1250
  *) Tillegg for kvittering  80,00
 • Rammelån  
  Byggelån  
  Etableringskostnad 0,25%, min 7500
  Provisjon, regnet av innvilget beløp 0,333% per kvartal
     
  Kreditter  
  Etableringskostnad 0,25 %, min 7500
  Engasjementsfornyelse 2500
  Provisjon, regnet av innvilget beløp 0,25 % per kvartal
  Driftskreditt landbruk  
  Etableringskostnad Min. 3750
  Provisjon 0,00
 • Garantier  
  Etablering - ny garanti og ny garantiramme 0,25 % min. 3000
  Etableringskostnader - innen eksisterende garantiramme min 800
  Provisjonen blir beregnet etter sikkerheten og risikoen til engasjementet.  
  Provisjon beregnes forskuddsvis per kvartal.  
 •   Rentesats
  Belåning innenfor 50% 3,70 % nom.
  Belåning innenfor 75% 3,90 % nom.
  Belåning innen 85% 4,20 % nom.
 • Generelt om lån, kreditter og garantier  
  Effektiv rente og terminbeløp blir oppgitt på forespørsel. Vær oppmerksom på at overtrekk på konto ikke er tillatt. ved overtrekk på konto blir det belastet rente, som for tiden er på 15% p.a.  

INNSKUDD

 • 0-200.000 kr

  0,20%

  200.000 kr - 1. mill

  0,20%

  Over 1 mill. kr.

  0,20%

 • Rente

  0,20 %

 • Rente

  0,20 %

 • Effektiv rente p.t.

  Rente

  1,20 %

 • Rente kr 5.000.000 og oppover

  3,25 %

  Rente kr 2.000.000 - 4.999.999

  3,20 %

  Rente kr 1.000.000 - 1.999.999

  3,15 %

  Rente gjelder fra første krone når terskelverdi overstiges. Minimum innskudd kr. 1.000.000.

  Uttaksbegrensning: Oppsigelse minimum 31 dager før uttak. Maks innskudd per kunde 10 millioner kroner. Uttak som ikke er varslet innen fristen vil medføre et gebyr på 5% av uttaksbeløpet.

VERDIPAPIR

 • Verdipapirfond  
  Tegningskostnad 0,-
  Innløsningskostnad 0,-
  Bytte av fond 0,-
  Årlig forvaltning fra 0,10 % - 2,00 %
    Se priser her
 • Aksjehandel via megler i SpareBank 1 Markets AS  
  Aksjehandel over telefon (24147400)  
  Kurtasje  min. 400,- pr. handel Se priser her
     
  Aksjehandel i nett -og mobilbank  
  Kurtasje standard (per transaksjon) 0,05 % min. 95,- pr handel
  Kursinformasjon pris pr. mnd.  
  Sanntidskurser uten ordredybde, uten streaming (privat)  0,-
  Sanntidskurser uten ordredybde, med streaming (privat) 15,-
  Sanntidskurser med ordredybde, med streaming (privat) 135,-
  Sanntidskurser med ordredybde, med streaming (proff/foretak) 370,-
     
  Ved handel med finansielle instrumenter gjennom aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank, tilfaller en del av den kurtasjen kunden betaler til SpareBank 1 Markets, kundens SpareBank 1 bank som betaling for distribusjon. Denne provisjonen utgjør i intervallet 30 % - 50 % av kurtasjen per ordre, avhengig av antall ordre per måned. Alle priser er pr måned og inkluderer børsavgifter til Oslo Børs og 25% mva.  
 • VPS-tjenester  
  Bruk av VPS (Verdipapirkonto)  
  Åpning, endring og avslutning av konto 0,-
  Opplegg av disp.rett og tilskriver VPS-konto 50,-
  Beholdningsoppgave 50,-
  Overføring i Investortjenester 50,-
  Konto til konto per verdipapir 110,-
  Overføring av konto til annen bank 300,-
  Frigivelse ved salg 300,-
  Handelsfullmakt til andre enn Spb1 Markets 300,-
  Etablering av panterett i VPS-konto 500,-
  Kontohold/årsgebyr VPS konto - samlet verdi pr. 31.12  
            Under 100.000 kroner 100,-
            Over 100.000 kroner 400,-
     
  Kurtasje kjøp/salg aksjer pr. handel 0,05 % min. 95,-

REGNSKAP

 • Regnskapsarbeid

  Fra 785 kr per time

  Bistand

  Fra 785 kr per time

  Rådgivning

  Fra 1220 kr per time

  Etablering/endring regnskapsoppdrag

  850 kr per time

  Avslutning regnskapsoppdrag

  Fra 2750 kr per stk

  Aksjonærregisteroppgaver

  Fra 1200 kr per stk

  Årsregnskap/ligningspapirer

  Fra 4000 kr per stk

  Faktura på papir via post

  75 kr per stk

  Per faktura (inn og ut)

  8 kr per stk

  Per andre bilag

  3 kr per stk

 • Lønnsarbeid

  950 kr per time

  Rådgivning lønn og HR

  975 kr per time

  Lønnsslipper på e-post

  30 kr per stk

  Lønnsslipper på papir

  60 kr per stk

 • Driftsplanlegging landbruk

  1000 kr per time

SPAREBANK 1 REGNSKAP

 • Liten

  99,-/mnd ekskl. mva

  (Liten endres til Basis fra 1. april)

  (fra 119,-)

  Medium

  199,-/mnd ekskl. mva

  (Medium endres til Basis+ fra 1. april)

  (fra 219,-)

  Stor

  399,-/mnd ekskl. mva

  (Stor endres til Komplett fra 1. april)

  (fra 399,-)

  Ekstra selskap (pr mnd): 49,- ekskl mva. (Blir ikke mulig etter 1. april 2023)


 • EHF

  4,- per stk

  Fakturatolk

  4,- per stk

  Utbetalinger

  2,- per stk

  Innbetalinger

  1,- per stk

  eFaktura (inkludert Vipps) fra bedrift til privat

  6,- per stk

  Fakturaprint

  15,- per stk

  For transaksjonspriser på banktjenester, se prisliste

   

   

 • Årsavslutningsmodul

  1000,-/år

  Timeregistrering, per bruker

  49,-/mnd

  Lønn, per lønnslipp

  30,-

  Inntektsmelding, per melding

  30,-

  Reisemodul, per reise/utleggsrapport

  40,-

 • Ekstra bruker, liten pakke

  69,-/mnd (0,- etter 1. april)

  Ekstra bruker, medium pakke

  69,-/mnd (0,- etter 1. april)

  Ekstra bruker, stor pakke

  139,-/mnd (0,- etter 1. april)

  Fakturagodkjenner (bruker) i Komplett pakke (fra 1. april)

  49,-/mnd

ARKIV