Prisliste bedrift

Prisliste for bedriftskunder.

BETALING

 • Etablering av hovedavtale inkludert 1 bruker - basis

  600,-

  Etablering av hovedavtale inkludert 1 bruker - integrert

  750,-

  Oppgradering fra basis til integrert

  150,-

  Etablering av underavtale knyttet til hovedavtale

  150,-

  Innmelding av ekstra bruker

  100,-

  Opplegg av fremmedkonto fra/til annen bank

  500,-

  Abonnement pr mnd hovedavtale, distribusjon av dokumenter pr post

  350,-

  Abonnement pr mnd hovedavtale, distribusjon av dokumenter elektronisk - basis

  100,-

  Abonnement pr mnd hovedavtale, distribusjon av dokumenter elektronisk - integrert

  150,-

  Abonnement pr mnd pr bruker utover den første

  25,-

  Abonnement pr mnd for underavtale knyttet til hovedavtale

  35,-

  Bankavstemming pr fil

  5,-

  Betaling m/KID

  1,25,-

  Betaling via filoverføring 

  1,25,-

  Betaling med melding; fri tekst eller strukturert info

  2,25,-

  Overføring mellom egne konti 

  0,-

  Lønnsutbetalinger (remittering eller lønnsliste)

  1,50,-

  Betaling uten mottakers kontonummer

  100,-

  Etablering filoverføring SFTP for økonomiprogram

  1000,-

  Nettbank Bedrift for personlig næringsdrivende 

  (forutsetter elektronisk forsendelse av dokumenter).

  Etablering av hovedavtale inkludert 1 bruker - basis

  100,-

  Etablering av hovedavtale inkludert 1 bruker - integrert

  250,-

  Etablering av underavtale knyttet til hovedavtale

  100,-

  Innmelding av ekstra bruker

  100,-

  Abonnement pr mnd hovedavtale - integrert

  50,-

  Abonnement pr mnd pr bruker utover den første

  25,-

  Abonnement pr mnd for underavtale knyttet til hovedavtale

  35,-

  Bankavstemming pr fil

  5,-

  Betaling med KID

  2,50,-

  Betaling med melding; fritekst eller strukturert info

  3,50,-

  Overføring mellom egne kontoer

  0,-

  Lønnsutbetalinger (remittering eller lønnsliste)

  1,50,-

  Betaling uten mottakers kontonummer

  100,-

  Etablering filoverføring SFTP for økonomiprogram

  1000,-

 • Betaling til utland

  Betaling til utland via Nettbank

  70,-

  Betaling til utland hasteoverføring

  500,-

  Ordinær overførsel til utland overført via banken

  350,-

  Purring/reklamasjon/endring av oppdrag

  500,-

  Kansellering av oppdrag

  500,-

  Bekreftelse på fax eller e-post

  150,-

  Tillegg når beløp går uavkortet til mottaker

  200,-

  For mottatte oppdrag med ufullstendige eller feil opplysninger,
  tilkommer et tillegg på 

  200,-

  Betaling fra utland

  Ordinær overførsel (EUR) via nettbank (disponibelt på konto etter 3-5 dager) Gjelder kun SEPA-betalinger

  30,-

  Overførsel i annen valuta via nettbank (disponibelt på konto etter 3-5 virkedager)

  75,-

 • Etablering av avtale

  1500,-

  Månedsavgift

  70,-

  Betaling med KID

  2,-

  Betaling med melding, strukturert info

  3,50,-

  Betaling med melding, fri tekst 

  3,50,-

  Betaling uten mottakers kontonummer

  100,-

  Lønnsutbetalinger

  2,-

  Hente/sende fil fra/til Nets, pr oppdrag i fil

  2,50,-

  Igangsette fil avvist i dekningskontroll

  650,-

  Rebestilling av konteringsdata fra Nets

  650,-

  Slette ikke avreg. oppdrag

  650,-

 • Etablering/endring av avtale

  1500,-

  Månedsavgift

  70,-

  Transaksjon med KID

  1,25,-

  Hente fil fra Nets, per oppdrag i fil

  2,50,-

  Kvitteringsliste

  120,-

 •  (inkl CREMUL og CREMUL-PLUSS)

  Etablering-/endring av avtale

  1500,-

  Månedsavgift

  70,-

  Transaksjon med KID

  1,25,-

  Transaksjon uten melding

  2,50,-

  Transaksjon med melding

  3,50,-

  Hente fil fra Nets, pr oppdrag i fil

  2,50,-

 • Etablering/endring av avtale

  1500,-

  Månedsavgift

  70,-

  Transaksjon ved varsling via bank

  3,50,-

  Transaksjon ved egen varsling

  2,50,-

  Sletting av betalingsoppdrag, per stk

  12,-

  Hente/sende fil fra/til Nets, per oppdrag i fil

  2,50,-

  KID bytte

  1250,-

  Oversikt FBO - mottakeravtale

  1250,-

 • Etablering/endring av avtale

  2000,-

  Månedsavgift

  70,-

  Transaksjon med melding

  3,50,-

  Transaksjon uten melding

  2,50,-

  Betalingspåminnelse per transaksjon

  10,-

  Hente/sende fil fra/til Nets, pr oppdrag i fil

  2,50,-

  Endring innsendte, ikke bokførte, transaksjoner

  100,-

  Manuell registrering av transaksjoner

  200,-

  Korreksjon innsendte, ikke bokførte, oppdrag

  525,-

  Oversikt/stoppe/slette fullmakter per oppdrag

  995,-

  Endring per fullmakt

  200,-

 • Etablering av avtale inkludert 1 bruker

  1000,-

  Månedsavgift

  70,-

  Månedsavgift ekstra bruker

  35,-

  Transaksjon

  10,-

 • Etablering av avtale

  8000,-

  Abonnement per måned

  70,-

  Transaksjon uten bankens fakturahotell

  3,50,-

  Transaksjon med bankens fakturahotell

  4,50,-

  Test/endring av fakturahotell

  2000,-

  Hente/sende fil fra/til Nets, per oppdrag i fil

  2,50,-

 • Etablering

  5500,-

  Abonnement per måned

  70,-

  Per faktura

  3,50,-

  Sende fil til Nets, per oppdrag i fil

  2,50,-

  For fakturaer distribuert pr post kommer porto og print (kr 6,40 + mva) i
  tillegg. Dette belastes fra Nets. Filoverføring, fakturautsteder på fil.

 • Etablering

  5500,-

  Abonnement per måned

  70,-

  Per faktura

  3,50,-

  Hente fil fra Nets, per oppdrag i fil

  2,50,-

 • Utsteder av elektronisk enkeltfaktura

  Etablering av avtale

  0,-

  Abonnement per måned

  0,-

  Transaksjonspris per faktura

  7,50,-

  Tillegg for porto og print ved distribusjon pr post, faktureres fra Nets

  6,40,-

  Arkiv elektronisk faktura i 16 mnd, pr faktura

  0,-

  Langtidsarkiv elektronisk faktura 10 år, pr faktura, eks mva,
  faktureres fra Nets 

  0,50,-

  Mottaker av elektronisk enkeltfaktura

  Etablering av mottak i Nettbank Bedrift

  0,-

  Abonnement pr mnd

  0,-

  Transaksjonspris pr faktura

  4,-

  Arkiv i 16 måneder, pr faktura

  0,-

  Langtidsarkiv av elektroniske fakturaer, pr faktura i 10 år eks mva, faktureres fra Nets

  0,50,-

 • Etablering

  1400,-

  Månedspris

  495,-

  Faktura tilsendt på e-post

  0,-

  eFaktura

  5,-

  AvtaleGiro

  3,-

  OCR giro

  1,50,-

  Fakturaprint, eks mva

  9,50,-

  SMS, eks mva

  0,56,-

 • Registrering av nytt brukersted

  800,-

  Registrering av underordnet brukersted (Multi 2)

  800,-

  Oppgjørsbehandling per måned (brukerstedsabonnement)

  150,-

  Transaksjon

  0,25,-

  Endring av brukersted

  150,-

  Eierskifte

  750,-

  Bankbytte

  0,-

  Transaksjonsliste, per søk

  35,-

  Leie av bankens mobile betalingsterminal (tar kun Bankaxept)

  Etablering

  800,-

  Per dag

  0,-

  Leies kun ut til lag og foreninger

 • Kunder med hovedbankforbindelse, per pose

  40,-

  Kunder med annen hovedbankforbindelse, per pose

  100,-

  Avvik i pose

  100,-

  Kvittering per post

  15,-

  Kopi av bilag

  75,-

 • Kjøp av mynt, per rull

  4,-

  Telling av skillemynt

  0,-

  Telling av skillemynt, ikke kunde. Må krediteres konto

  1 % av opptalt beløp

 • T.o.m kr 1000,-

  5,-

  T.o.m kr 10.000,-

  10,-

  T.o.m kr 100.000,-

  25,-

  T.o.m kr 500.000,-

  50,-

 • Lønnsoverførsel, pr mottaker via bank

  30,-

  Kopi av bilag, pr bilag

  100,-

  Kopi av kontoutskrift, pr mnd

  100,-

  Kopi av årsoppgave

  100,-

  Bekreftelse av betaling på faks

  150,-

  BankID - ny kodebrikke, første brikke er gratis

  100,-

  Revisjonsoppgave

  1000,-

  Bekreftelse av aksjekapital

  1000,-

  Bekreftelse av aksjekapital over 100.000 kroner

  1500,-

  Depositumskonto

  1000,-

LÅN/KREDITT

 • Renta vil variere med betalingsevne og den totale risikoen til engasjementet.

  Etableringsgebyr

  0,25 % av omsøkt beløp, min 7500,-

  Depotgebyr

  600,-

  Pris pr lånetermin, automatisk belastning av konto *)

  50,-

  Pris pr lånetermin, betaling pr giro

  100,-

  Endring av låneavtale med kausjonist

  min 700,-

  Endring av låneavtale

  min 600,-

  Endring sikkerhet

  min 1000,-

  *) Tillegg for kvittering 

  50,-

 • Byggelån

  Etableringskostnad

  0,25 %, min 5000,-

  Provisjon, regnet av innvilget beløp

  0,333 % per kvartal

  Kreditter

  Etableringskostnad

  0,25 %, min 7500,-

  Provisjon, regnet av innvilget beløp

  0,333 % per kvartal

  Driftskreditt landbruk

  Etableringskostnad

  Min. 3000,-

  Provisjon

  0,-

 • Etablering - ny garanti og ny garantiramme

  0,25 % min. 3000,-

  Etableringskostnader - innen eksisterende garantiramme

  min 750,-

  Provisjonen blir beregnet etter sikkerheten og risikoen til engasjementet.

  Provisjon beregnes forskuddsvis per kvartal.

  Generelt om lån, kreditter og garantier

  Effektiv rente og terminbeløp blir oppgitt på forespørsel. Vær oppmerksom på at overtrekk på konto ikke er tillatt. ved overtrekk på konto blir det belastet rente, som for tiden er på 15% p.a.

INNSKUDD

 • Over 1 mill.

  0,20 %

  Kr 200.000 - 999.999

  0,10 %

  Kr 0 - 199.000

  0,00 %

 • Rente

  0,15 %

 • Rente

  0,10 %

 • Effektiv rente p.t.

  Rente kr 1 mill. og over

  0,85 %

  Rente kr 500.000 - kr 999.999

  0,45 %

  Rente kr 50.000 - kr 499.999

  0,35 %

  Rente kr 0 - kr 49.999

  0,30 %

  Uttaksbegrensning: 24 frie uttak per år.

 • Rente fastsettes hver måned. Klikk her for rente. Maks innskudd per kunde 10 millioner kroner.

  Uttaksbegrensning: 6 frie uttak per år.

 • Rente kr 5.000.000 og oppover

  1,50 %

  Rente kr 2.000.000 - 4.999.999

  1,45 %

  Rente kr 1.000.000 - 1.999.999

  1,40 %

  Uttaksbegrensning: Oppsigelse minimum 31 dager før uttak. Maks innskudd per kunde 10 millioner kroner. 

VERDIPAPIR

 • Fondsoversikt og priser

  IPS, Fondskonto og Pensjonskonto

  Tegningskostnad

  fra 0 % - 2,0 %

  Innløsningskostnad

  0,-

  Årlig forvaltning

  fra 0,4 % - 2,0 %

  Administrasjonskostnad

  Opp til 0,8 %

 • Omsetning av verdipapirer via SpareBank 1 Markets:

  Aksjehandel

  Aksjehandel via nettbank/mobilbank

  Minimumskurtasje 95 kr per handel

  Aksjehandel over telefon (24147465)

  Kurtasje min. 400,- per handel

  Realtidsabonnement

  Realtidskurser på nettsidene uten ordredybde, uten streaming (privat)

  0,-

  Realtidskurser på nettsidene uten ordredybde, med streaming (privat)

  15,-

  Realtidskurser på nettsidene med ordredybde, med streaming (privat)

  135,-

  Realtidskurser på nettsidene med ordredybde, med streaming (proff/foretak)

  370,-

  Kurtasje

  Aksjer, ETN, ETF, Merkur Market og tegningsretter: 0,05% av handelsebeløpet, min kr 95,- Ved handel med finansielle instrumenter gjennom aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank, tilfaller en del av kurtasjen kunden betaler til SpareBank 1 Markets, kundens SpareBank 1 bank som betaling for distribusjon. Denne provisjonen utgjør i intervallet 30% - 50% av kurtasjen per ordre per måned.

 • VPS-tjenester

  Opprettelse av VPS-konto

  0,-

  Endring av kontoopplysninger

  0,-

  Årsoppgave/beholdningsoversikt

  0,-

  Realisasjonsoppgave fond

  0,-

  Endringsmelding til investor

  0,-

  Overføring mellom egne VPS-kontoer i SpareBank 1 Hallingdal Valdres

  0,-

  Overføring til annen kontoeier/annen bank (per verdipapir)

  100,-

  Flytting av beholdning (per verdipapir)

  100,-

  Etablering/endring av rettighet/pant

  200,-

  Etablering av handels- og spørrefullmakt, per megler

  0,-

  Frigivelse av enkeltposter fra VPS-konto, per frigivelse

  100,-

  Årsgebyr VPS-konto, beregnes av markedsverdi per 31.12

  Beholdning inntil 100.000 kroner

  0,-

  Beholdning fra 100.000 kroner

  200,-

  Vi tar forbehold om prisendringer samt eventuelt tillegg av mva. Prisendringene vil bli meddelt på bankens hjemmeside.