Prisliste bedrift

Prisliste for bedriftskunder.

BETALING

 • Nettbank bedrift  
  Basis  
  Etablering av avtale 0,00
  Innmelding av brukere utover 1 0,00
  Abb. pr. mnd. 0,00
  Bankavstemming pr. fil 5,00
  Betaling med KID 2,75
  Betaling med melding; fritekst eller strukturert info 3,75
  Overføring mellom egne kontoer 0,00
  Lønnsutbetalinger (remittering eller lønnsliste) 2,25
  Betaling uten mottakers kontonummer 100,00
     
  Med filoverføring bedrift  
  Etablering av avtale 1.000,00
  Innmelding av brukere utover 1 0,00
  Abb. pr. mnd. 170,00
  Abb. pr. mnd. pr. bruker utover 1 25,00
  Bankavstemming/kontoinformasjon pr. fil 0,00
  Betaling via filoverføring 2,00
  Betaling med KID 2,00
  Betaling med melding; fritekst eller strukturert info 3,00
  Overføring mellom egne kontoer 0,00
  Lønnsutbetalinger (remittering eller lønnsliste) 2,25
  Betaling uten mottakers kontonummer 100,00
     
  Med filoverføring personlig næringsdrivende, lag og forening  
  Etablering av avtale 500,00
  Innmelding av brukere utover 1 0,00
  Abb. pr. mnd. 50,00
  Abb. pr. mnd. pr. bruker utover 1 0,00
  Bankavstemming/kontoinformasjon pr. fil 0,00
  Betaling via filoverføring 2,75
  Betaling med KID 2,75
  Betaling med melding; fritekst eller strukturert info 3,75
  Overføring mellom egne kontoer 0,00
  Lønnsutbetalinger (remittering eller lønnsliste) 2,25
  Betaling uten mottakers kontonummer 100,00
     
  Ekstra NettBank/ Tilleggsavtale  
  Etablering av avtale 100,00
  Abb. pr. mnd. 40,00
  Bankavstemming/kontoinformasjon pr. fil 0,00
  Betaling via filoverføring 2,75
  Betaling med KID 2,75
  Betaling med melding; fritekst eller strukturert info 3,75
  Overføring mellom egne kontoer 0,00
  Lønnsutbetalinger (remittering eller lønnsliste) 2,25
  Betaling uten mottakers kontonummer 100,00
     
  NettBank Bedrift standard - gjelder eksisterende kunder  
  Innmelding av brukere utover 1 0,00
  Abb. pr. mnd. 120,00
  Bankavstemming pr. fil 5,00
  Betaling med KID 2,00
  Betaling med melding; fritekst eller strukturert info 3,00
  Overføring mellom egne kontoer 0,00
  Lønnsutbetalinger (remittering eller lønnsliste) 2,25
  Betaling uten mottakers kontonummer 100,00
 • Betaling til utland

                      
  Betaling til utland via Nettbank 80,00
  Betaling til utland via Nettbank SEPA EUR 40,00
  Betaling til utlandet i bankkontor 350,00
  Hasteoverføring nettbank/bankkontor 500,00
  Purring/reklamasjon/endring av oppdrag 500,00
  Kansellering av oppdrag 500,00
  Bekreftelse på e-post 150,00
  Tillegg når beløp går uavkortet til mottaker 200,00
  Tillegg ved ufullstendige eller feil opplysninger 200,00
  Tillegg når oppdragsgiver ønsker å betale omkostninger i Norge og utland min 200,00
     
  Betaling fra utland  
  Innkommende betaling fra utlandet, Gjelder kun SEPA betalinger 30,00
  Inngående betaling fra utlandet, annen valuta 80,00
 • Direkte remittering via Nets - Nye avtaler etableres ikke  
  Etablering av avtale 1.500,00
  Endring av avtale 75,00
  Månedsavgift 75,00
  Betaling med KID 2,50
  Betaling med melding, strukturert info 3,75
  Betaling med melding, fri tekst  3,75
  Betaling uten mottakers kontonummer 100,00
  Lønnsutbetalinger 2,25
  Hente/sende fil fra/til Nets, pr oppdrag i fil 2,50
  Igangsette fil avvist i dekningskontroll 650,00
  Rebestilling av konteringsdata fra Nets 650,00
  Slette ikke avreg. oppdrag 650,00
 • OCR-giro  
  Etablering av avtale 500,00
  Endring av avtale 75,00
  Månedsavgift 75,00
  Transaksjon med KID 2,00
  Hente fil fra Nets, per oppdrag i fil 2,50
  Kvitteringsliste 120,00
 • eGiro/e-Giro+ (cremul)/ total innbetaling  
  Etablering-/endring av avtale 500,00
  Endring av avtale 75,00
  Månedsavgift 75,00
  Transaksjon med KID 2,00
  Transaksjon uten melding 2,75
  Transaksjon med melding 3,50
  Hente fil fra Nets, pr oppdrag i fil 2,50
 • AvtaleGiro - for betalingsmottaker               
  Etablering/endring av avtale 500,00
  Endring av avtale 75,00
  Månedsavgift 75,00
  Transaksjon ved egen varsling 2,50
  Transaksjon ved varsling via bank 3,50
  Sletting av betalingsoppdrag, per stk 15,00
  Hente/sende fil fra/til Nets, per oppdrag i fil 0,00
  KID bytte 1.500,00
  Oversikt FBO - mottakeravtale 1.500,00
 • Autogiro for betalingsmottaker  
  Etablering/endring av avtale 2.000,00
  Månedsavgift 75,00
  Transaksjon med melding 3,50
  Transaksjon uten melding 2,50
  Betalingspåminnelse per transaksjon 10,00
  Hente/sende fil fra/til Nets, pr oppdrag i fil 2,50
  Endring innsendte, ikke bokførte, transaksjoner 100,00
  Manuell registrering av transaksjoner 200,00
  Korreksjon innsendte, ikke bokførte oppdrag 525,00
  Oversikt/stoppe/slette fullmakter per oppdrag 995,00
  Endring per fullmakt 200,00
 • Autogiro for betalingsmottaker  
  Etablering/endring av avtale 2.000,00
  Månedsavgift 75,00
  Transaksjon med melding 3,50
  Transaksjon uten melding 2,50
  Betalingspåminnelse per transaksjon 10,00
  Hente/sende fil fra/til Nets, pr oppdrag i fil 2,50
  Endring innsendte, ikke bokførte, transaksjoner 100,00
  Manuell registrering av transaksjoner 200,00
  Korreksjon innsendte, ikke bokførte oppdrag 525,00
  Oversikt/stoppe/slette fullmakter per oppdrag 995,00
  Endring per fullmakt 200,00
 • efaktura B2C, bedrift til privat  
  Etablering av avtale 8.000,00
  Abonnement per måned 75,00
  Transaksjon uten bankens fakturahotell 3,50
  Transaksjon med bankens fakturahotell 4,50
  Test/endring av fakturahotell 2.000,00
  Sende fil til Nets, per oppdrag i fil 2,50
 • efaktura B2B, bedrift til bedrift  
  Fakturautsteder på fil  
  Etablering 5.500,00
  Abonnement per måned 75,00
  Per faktura 3,50
  For fakturaer distribuert pr post kommer porto og print i tillegg. Dette belastes fra Nets.  
  Sende fil til Nets, per oppdrag i fil 2,50
 • Fakturamottaker på fil  
  Etablering 5.500,00
  Abonnement per måned 75,00
  Per faktura 3,50
  Hente fil fra Nets, per oppdrag i fil 2,50
 • Fakturatjenesten enkeltfaktura - eFaktura B2B  
  Utsteder av elektronisk enkeltfaktura  
  Etablering av avtale 0,00
  Abonnement per måned 0,00
  Transaksjonspris per faktura 7,50
  Tillegg for porto og print ved distribusjon pr post, faktureres fra Nets Gjeldende porto
  Arkiv elektronisk faktura i 16 mnd, pr faktura 0,00
  Langtidsarkiv elektronisk faktura 10 år, pr faktura, eks mva, faktureres fra Nets 0,50
 • Betalingsterminaler  
  Transaksjon 0,25
     
  Se bankAxept.no for priser  
 • Nattsafe/Dropsafe  
  Kunder med hovedbankforbindelse, per pose 40,00
  Kunder med annen hovedbankforbindelse, per pose 100,00
  Avvik i pose 100,00
  Kvittering per post 100,00
  Kopi av bilag 100,00
  Valutainnsendelse 100,00
  Kontanter i butikk  
  Innskudd - Kontanter i butikk 50 kroner per innskudd
  Uttak - Kontanter i butikk 10 kroner per uttak
  Mynt  
  Kjøp av mynt, per rull 4,00
  Telling av skillemynt, kunde 0,00
  Telling av skillemynt, ikke kunde. Må krediteres konto 1 % av opptalt beløp
 • Annet  
  Lønnsoverførsel, pr mottaker via bank 35,00
  Kopi av bilag, pr bilag 100,00
  Kopi av kontoutskrift, pr mnd 100,00
  Kopi av årsoppgave 100,00
  Revisjonsoppgave 1.000,00
  Bekreftelse av aksjekapital opp til og med kr 100.000 1.000,00
  Bekreftelse av aksjekapital over kr 100.000 1.500,00
  Depositumskonto 1.200,00

LÅN/KREDITT

 • Nedbetalingslån  
  Renta vil variere med betalingsevne og den totale risikoen til engasjementet.  
  Etableringsgebyr 0,25 % av omsøkt beløp, min 7500
  Depotgebyr 650,00
  Pris pr lånetermin, automatisk belastning av konto *) 75,00
  Pris pr lånetermin, betaling pr giro 125,00
  Endring låneavtale, selvbetjent min. 550
  Endring låneavtale, betjent min. 1000
  Endring låneavtale med kausjonist min. 1000
  Endring sikkerhet min. 1000
  *) Tillegg for kvittering  50,00
 • Rammelån  
  Byggelån  
  Etableringskostnad 0,25%, min 7500
  Provisjon, regnet av innvilget beløp 0,333% per kvartal
     
  Kreditter  
  Etableringskostnad 0,25 %, min 7500
  Provisjon, regnet av innvilget beløp 0,333 % per kvartal
  Driftskreditt landbruk  
  Etableringskostnad Min. 3000
  Provisjon 0,00
 • Garantier  
  Etablering - ny garanti og ny garantiramme 0,25 % min. 3000
  Etableringskostnader - innen eksisterende garantiramme min 750
  Provisjonen blir beregnet etter sikkerheten og risikoen til engasjementet.  
  Provisjon beregnes forskuddsvis per kvartal.  
 • Generelt om lån, kreditter og garantier  
  Effektiv rente og terminbeløp blir oppgitt på forespørsel. Vær oppmerksom på at overtrekk på konto ikke er tillatt. ved overtrekk på konto blir det belastet rente, som for tiden er på 15% p.a.  

INNSKUDD

 • 0-200.000 kr

  0,00%

  200.000 kr - 1. mill

  0,00%

  Over 1 mill. kr.

  0,00%

 • Rente

  0,00 %

 • Rente

  0,00 %

 • Effektiv rente p.t.

  Rente kr 1 mill. og over

  0,15 %

  Rente kr 500.000 - kr 999.999

  0,15 %

  Rente kr 50.000 - kr 499.999

  0,15 %

  Rente kr 0 - kr 49.999

  0,15 %

  Uttaksbegrensning: 24 frie uttak per år. Uttak utover dette blir priset med 2% av uttaksbeløpet.

 • Rente fastsettes hver måned. Klikk her for rente. Maks innskudd per kunde 10 millioner kroner.

  Uttaksbegrensning: 6 frie uttak per år. Uttak utover dette blir priset med 2% av uttaksbeløpet.

 • Rente kr 5.000.000 og oppover

  0,65 %

  Rente kr 2.000.000 - 4.999.999

  0,60 %

  Rente kr 1.000.000 - 1.999.999

  0,55 %

  Uttaksbegrensning: Oppsigelse minimum 31 dager før uttak. Maks innskudd per kunde 10 millioner kroner. Uttak som ikke er varslet innen fristen vil medføre et gebyr på 5% av uttaksbeløpet.

VERDIPAPIR

 • Verdipapirfond  
  Tegningskostnad 0,-
  Innløsningskostnad 0,-
  Bytte av fond 0,-
  Årlig forvaltning fra 0,10 % - 2,00 %
    Se priser her
 • Aksjehandel via megler i SpareBank 1 Markets AS  
  Aksjehandel over telefon (24147400)  
  Kurtasje  min. 400,- pr. handel Se priser her
     
  Aksjehandel i nett -og mobilbank  
  Kurtasje standard (per transaksjon) 0,05 % min. 95,- pr handel
  Kursinformasjon pris pr. mnd.  
  Sanntidskurser uten ordredybde, uten streaming (privat)  0,-
  Sanntidskurser uten ordredybde, med streaming (privat) 15,-
  Sanntidskurser med ordredybde, med streaming (privat) 135,-
  Sanntidskurser med ordredybde, med streaming (proff/foretak) 370,-
     
  Ved handel med finansielle instrumenter gjennom aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank, tilfaller en del av den kurtasjen kunden betaler til SpareBank 1 Markets, kundens SpareBank 1 bank som betaling for distribusjon. Denne provisjonen utgjør i intervallet 30 % - 50 % av kurtasjen per ordre, avhengig av antall ordre per måned. Alle priser er pr måned og inkluderer børsavgifter til Oslo Børs og 25% mva.  
 • VPS-tjenester  
  Bruk av VPS (Verdipapirkonto)  
  Åpning, endring og avslutning av konto 0,-
  Opplegg av disp.rett og tilskriver VPS-konto 40,-
  Beholdningsoppgave 40,-
  Overføring i Investortjenester 40,-
  Konto til konto per verdipapir 100,-
  Overføring av konto til annen bank 150,-
  Frigivelse ved salg 150,-
  Handelsfullmakt til andre enn Spb1 Markets 300,-
  Etablering av panterett i VPS-konto 300,-
  Kontohold/årsgebyr VPS konto - samlet verdi pr. 31.12  
            Under 100.000 kroner 0,-
            Over 100.000 kroner 300,-
     
  Kurtasje kjøp/salg aksjer pr. handel 0,05 % min. 95,-

REGNSKAP

 • Regnskapsarbeid medarbeider

  700 kr per time

  Regnskapsarbeid rådgiver

  750 kr per time

  Regnskapsarbeid Seniorrådgiver

  800 kr per time

  Rådgivning

  950-1500 kr per time

  Etablering regnskapsoppdrag

  Fra 2750 kr per stk

  Avslutning regnskapsoppdrag

  Fra 2750 kr per stk

  Aksjonærregisteroppgaver

  Fra 1200 kr per stk

  Årsregnskap/ligningspapirer

  Fra 3000 kr per stk

  Faktura på papir via post

  75 kr per stk

  Per faktura (inn og ut)

  7 kr per stk

  Per andre bilag

  3 kr per stk

 • Lønnsarbeid

  880 kr per time

  Lønnsslipper på e-post

  35 kr per stk

  Lønnsslipper på papir

  50 kr per stk

 • Takstering/verdivurdering landbruk

  950 kr per time

  Driftsplanlegging landbruk

  950 kr per time