Pensjon for bedrifter

Visste du at SpareBank 1 har Norges mest fornøyde pensjonskunder?

En god pensjonsordning er viktig når du skal ansette nye folk, men også for å beholde de som jobber for deg. Hos oss får du rådgivning tilpasset bedriften din.

Pensjonsordninger
Godkjent som obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Innskuddspensjon

Innskuddspensjon er den vanligste pensjonsordningen for bedrifter. Den har god avkastning for de ansatte, og faste kostnader for bedriften.

Hybridpensjon

Hybridpensjon passer for bedrifter som vil gi ansatte en pensjon med livslang utbetaling. Det er en fordel for alle som lever lenger enn forventet levealder.


Andre pensjonsprodukter

Uførepensjon

Uførepensjon kjøpes som et tillegg til innskuddspensjon eller hybridpensjon. Den gir ansatte som blir uføre, og deg som arbeidsgiver ekstra økonomisk trygghet.

Pensjon for selvstendig næringsdrivende

Med innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende kan du øke din fremtidige pensjon og samtidig få skattefordel.


EPSI-beste-pensjonsselskap-2023

Mest fornøyde pensjonskunder

For sjette året på rad viser Aalund Bedriftspensjonsbarometer at vi ligger på toppen av kundetilfredshet. EPSI-undersøkelsen viser at også ansatte med tjenestepensjon gjennom arbeidsgiver i privat sektor, gir oss høyest score.  

Mer om pensjonssparing for bedrifter

OTP – obligatorisk tjenestepensjon

Har du ansatte i bedriften din, er du pålagt å spare til pensjon. Det heter obligatorisk tjenestepensjon eller OTP.

Tips og råd om pensjon

Pensjon og pensjonsordninger er ikke bare lett. Her finner du mye god informasjon om pensjonssparing for bedrifter.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }