Selskapsinformasjon

Navn på selskapet SpareBank 1 Hallingdal Valdres
Besøksadresse SpareBank 1 Hallingdal Valdres
Myren 41
3570 Ål
Postadresse SpareBank 1 Hallingdal Valdres
Postboks 173
3571 Ål
E-postadresse post@sb1.no
Telefonnummer 03202 (fra utlandet: +47 915 03 202)
Telefaksnummer (+47) 32 02 39 01
Foretaksadresse Brønnøysundregistrene
Telefon (+47) 75 00 75 00
Organisasjonsnummer NO 937889631
Tillatelse SpareBank 1 Hallingdal Valdres har tillatelse (konsesjon) fra Finansdepartementet til å drive bankvirksomhet, og Finanstilsynet fører tilsyn med virksomheten.
Adresse til Finansdepartementet Akersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon (+47) 22 24 90 90