Om oss

Tusen takk!

Tusen takk til alle dere som er kunde hos oss. Våre røtter er dypt plantet i Hallingdal og Valdres, og overskuddet fra driften vår blir lagt igjen her. Her vil vi være med på å skape gode lokalsamfunn, vellykkede bedrifter og muligheter for alle.


Godt personvern - din rettighet, vår plikt

En av våre aller viktigste oppgaver er å ivareta ditt personvern på en god og sikker måte. Dette er avgjørende for at du skal ha tillit til oss. Slik har det alltid vært, men nå får du enda flere rettigheter.