Hvordan henter jeg avstemmingsrapport for innrapportert lønn?

Levering og henting av avstemmingsrapport forutsetter at regnskapsprogrammet har oppsett mot Altinn. En avstemmingsrapport vil gi deg mulighet til å hente informasjon om lønnsperioder, arbeidsforhold, opplysninger per ansatt og inntektsinformasjon. 

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg A-melding

2. Klikk på Avstemmingsrapport

avstemmingsrapport-a-melding-1

3. Velg aktuelle perioder og sett hake ved den informasjonen du ønsker å hente:

  • Arbeidsforhold: Sett hake her hvis du vil liste opp rapporterte stillinger og opplysninger om disse. 
  • Inntektsinformasjon: Sett hake her hvis du vil liste opp rapporterte hovedtall for arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og inntektsopplysninger per beskrivelse. 
  • Opplysninger per ansatt: Sett hake her hvis du ønsker en egen arkfane som lister opp inntektsinformasjon per ansatt.   

4. Klikk på Send forespørsel til Altinn

5. Klikk på de tre prikkene og velg Last ned for å laste ned avstemming. 

Filen du laster ned kan åpnes via Excel. I filen vil det være flere arkfaner med lønnsopplysninger fra AA-registeret og Skatteetaten. Merk at hvis du skal ha med informasjon om arbeidsforhold, kan du kun hente frem en periode om gangen. 


Tips!

Avstemmingsskjemaet kan brukes for å: 

  • Kontrollere hvilke datasystem som har sendt inn a-melding for de ulike periodene. 
  • Se hvilke opplysninger som eksisterer på arbeidsforhold, for eksempel innrapportert start- og sluttdato for den ansatte. 
  • Kontrollere arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og inntektsopplysninger, for å videre sammenligne det med informasjon som ligger i a-meldingen fra systemet. 
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }