Hvordan henter jeg skattekort for en ansatt som har min bedrift som biarbeidsgiver?

Skattetrekk for en ansatt kan variere ut fra om din bedrift er hovedarbeidsgiver eller biarbeidsgiver. Den ansatte må selv informere deg om dette, slik at du får registrert riktig skattetrekk. 

Hovedarbeidsgiver

Dersom din bedrift er den ansattes hovedarbeidsgiver, kan du enkelt hente elektronisk skattekort gjennom ansattkortet. Dersom du ønsker å legge til skattekortet for den ansatte manuelt, må du velge Hovedarbeidsgiver.

Les mer om hvordan du henter skattekort både elektronisk og manuelt.


Biarbeidsgiver

Dersom din bedrift er den ansattes biarbeidsgiver, må du registrere dette ved å hente skattekortet for den ansatte manuelt. 

1. I ansattkortet for den aktuelle ansatte trykker du Vis detaljer under Skattekort

regnskapsprogram-biarbeidsgiver-1

2. Velg Biarbeidsgiver

3. Her må du legge inn skatteprosent og/eller tabelltrekk manuelt. Hvis du ikke fyller inn minst ett av feltene her, vil programmet automatisk trekke 50 % skatt ved lønnskjøringen. Les hva du må legge inn når du henter skattekort manuelt her.