Hvordan bruker jeg fordelingsnøkler?

Ved bruk av fordelingsnøkler kan du fordele regnskapsmessige transaksjoner på ulike dimensjoner.

1. Lag ny fordelingsnøkkel 

  • Gå til Regnskap og Fordelingsnøkler i menyen.
  • Trykk på Opprett ny og legg deretter inn navn og paramatre på fordelingsnøkkelen. Hvis du har fordelingsnøkler fra før kan du endre på en eksisterende i stedet for å opprette en ny, dersom du ønsker det.
  • Trykk på Lagre

I eksemplet under er det satt opp en fordeling av leiekostnader mellom to avdelinger. 70 % av leiekostnadene blir bokført med avdeling verksted og 30 % med administrasjon.


2. Knytt fordelingsnøkkelen til en fast hovedbokskonto

  • Gå til Regnskap og Kontoplan i menyen. 
  • Finn kontoen som skal bruke fordelingsnøkkelen og klikk på denne i tabellen. (Trykk i tabellen, ikke på selve kontonummeret.)
  • Under Detaljer til høyre for tabellen finner du Fordelingsnøkkel. Velg fordelingsnøkkelen du har lagd ved å søke etter navnet, eller klikk på forstørrelsesglasset og velg den fra listen. 
  • Når du har valgt riktig fordelingsnøkkel, trykk på Lagre