Hvordan leverer jeg full a-melding?

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg A-melding

2. Klikk på A-meldingsdetaljer

levere-full-a-melding-1

Vær oppmerksom på følgende hvis du skal levere a-melding for første gang:

  • A-melding leveres på selskapets organisasjonsnummer. 
  • Ansatte må knyttes til en av selskapets underenheter. Pass på at du registrerer korrekt underenhet på de ansattes detaljer, arbeidsforhold, lønnsposter på lønnskjøring, og eventuelt faste poster og trekk. 
  • Legg inn informasjon om arbeidsforhold på de ansatte. Vær oppmerksom på at Altinn ikke tillater å åpne et sluttmeldt arbeidsforhold, men at du må lage et nytt arbeidsforhold på samme ansattnummer. Det er tillat å ha flere aktive arbeidsforhold på et ansattnummer. 
  • Du må registrere eventuelle permisjoner/permitteringer som er rapporteringspliktige. 
  • Du må sette opp a-meldingsinformasjon på lønnsartene som skal rapporteres. Husk at opplysninger på ansatte og egenopprettede lønnsarter må vedlikeholdes. 

Når opplysningene er på plass kan du levere a-meldingen. Det skal avregnes a-melding månedlig, senest den 5. i månede etter utbetalingen. Det er utbetalingsdatoen på lønnskjøringen som bestemmer hvilken a-meldingsperiode en lønnskjøring blir med på. Utbetalingsdatoen kan ikke endres etter at lønnskjøringen er kjørt. 


3. Klikk på Generer A-melding


4. Velg Full a-melding


5. Kontroller at arbeidsgiveravgift (AGA) og forskuddstrekk er riktig, og klikk på Send inn. Bruk fanene for å skaffe deg full oversikt over innholdet i meldingen. 


6. Klikk på Hent tilbakemelding

En a-melding kan sendes så mange ganger som nødvendig for en periode. En ny full a-melding for en periode erstatter alltid den forrige a-meldingen. Det er lagt inn sperre for å erstatte en full a-melding når det er sendt inn a-melding for mer enn tre perioder etter nyeste a-melding. Da anbefaler vi å sende tilleggsmelding som kun inneholder lønnsposter, og ikke arbeidsforhold. Dersom du likevel har behov for å sende a-melding for mer enn tre perioder tilbake, må dette gjøres via Avansert periodebehandling

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }