Hvordan oppretter og bokfører jeg en leverandørfaktura?

Opprette leverandørfaktura

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura. I innboksen finner du alle fakturaer som er lastet opp eller motatt via e-postmottaket og EHF. 

2. Velg aktuell faktura og klikk på Registrer leverandørfaktura

3. Fyll ut ønskede felt. Dersom Fakturatolk er aktivert under Markedsplass og Moduler i venstremenyen vil feltene fylles ut automatisk, men du kan overskrive disse. 

4. Klikk på Lagre endringer

Under Leverandørhistorikk finner du bilagsnummer, i tillegg til hvem som har bokført og utført handlingen. 


Bokføre leverandørfaktura

1. Fyll ut feltene Leverandør, Fakturadato og Konto dersom det ikke allerede er gjort. 

2. Klikk på Bokfør


Fritekst

Du kan skrive spesielle merknader eller kommentarer om en leverandørfaktura under fanen Fritekst. Feltet er kun synlig inne i programmet og kan endres når som helst i fakturaflyten.