Hvordan oppretter jeg en trekkmal?

Dersom du har mange ansatte som skal ha samme trekk som fast post, kan det være lurt å opprette en trekkmal. Fagforeningstrekk for eksempel egner seg godt som trekkmal, fordi det ofte er flere ansatte som skal ha samme type fagforeningstrekk. Du kan også sette opp trekket slik at du får det ut på fagforeningslisten. 

1. Gå til Lønn og Ansatte

2. Trykk på Flere valg og velg Trekkmaler

regnskapsprogram-opprette-trekkmal-1

3. Fyll inn informasjon om trekkmalen og knytt de ansatte opp mot den. Se beskrivelse av de ulike feltene under bildet.

Type: Velg hvilken type trekk du ønsker å opprette. Hvis du ikke finner ønsket trekk, velger du Annet

Navn på mal: Legg inn ønsket navn for trekkmalen.

Tekst til lønnspost: Legg inn eventuell tekst til lønnsposten. Denne teksten vil vises på lønnsslippen til de ansatte. 

Avdrag/prosenttrekk: Velg om det skal trekkes et Fast beløp eller om det skal trekkes etter Prosent. Legg inn beløpet eller prosentandelen. 

Lønnsart: Velg hvilken lønnsart trekket skal gå mot. 

Leverandør: Hvis betalingen skal utføres i SpareBank 1 Regnskap må du legge til leverandør i dette feltet. (Ved fagforeningstrekk skal alltid leverandør legges til). 

KID: Hvis betalingen skal utføres i SpareBank 1 Regnskap, kan du fylle ut KID. 

Lag utbetalingspost til leverandør ved utbetaling av lønnsavregning: Setter du hake her kan trekket legges til betaling sammen med utbetalingene til de ansatte, også med KID. 

Ansatte: Knytt de aktuelle ansatte opp mot trekket. Du kan raskt legge til et utvalg av ansatte ved å klikke på forstørrelesesglasset i feltet Søk etter ansatte. Sett hake ved de aktuelle ansatte i listen. Fra dato styrer når trekket skal starte. Dersom en ansatt ikke lenger skal inkluderes i trekket, legger du til en sluttdato under Til dato


Registrere trekk på enkeltansatt

Har du en ansatt som har fått et utleggstrekk eller du ønsker å opprette et trekk som gjelder kun én ansatt kan du registrere dette på ansattkortet. Se hvordan du registrerer forskudd og trekk. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }