Hvordan periodiserer jeg en leverandørfaktura?

1. Gå til Utgift i venstremenyen og velg Regninger

2. Klikk deg inn på den fakturaen du skal periodisere. 

3. Klikk på de tre prikkene på konteringslinjen og velg Periodisering

regnskapsprogram-periodisering-leverandorfaktura-1

4. Legg inn Periode fra, Periode til og Balansekonto. Dersom du skal periodisere fremover i tid kan du bruke en konto i gruppe 17, og skal du periodisere bakover i tid kan du bruke en konto i gruppe 29. 

5. Klikk på Lagre periodisering

6. Merk at du må trykke Bokfør og betal eller gjøre et av de andre valgene på pilen ved den grønne handlingsvalgknappen for at periodiseringen skal gjelde.