Hvordan periodiserer jeg en leverandørfaktura?

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura

2. Klikk deg inn på den fakturaen som skal periodiseres. 

3. Klikk på de tre prikkene på konteringslinjen og velg Periodisering


4. Legg inn Periode fra, Periode til og Balansekonto. Dersom du skal periodisere fremover i tid kan du bruke en konto i gruppe 17, og skal du periodisere bakover i tid kan du bruke en konto i gruppe 29. 

5. Klikk på Lagre periodisering

6. Merk at du må trykke Lagre endringer for fakturaen for at periodiseringen skal gjelde.