Hvordan redigerer jeg dashboardet på Hjem-siden?

Denne funksjonen er tilgjengelig i medium pakke og stor pakke.

Hjem-siden er den du kommer til først når du åpner regnskapsprogrammet. Du kan også navigere deg til Hjem-siden fra menyen, den ligger helt øverst. Dashboardet på Hjem-siden kommer med et standard oppsett som inneholder informasjon og snarveier i såkalte widgeter. Dette oppsettet kan du endre. 

1. Trykk på tannhjulet ved siden av sideoverskriften Hjem


2. Nå får du opp Redigeringsmodus og kan flytte på de ulike widgetene ved å dra dem med musepekeren. Trykk på det oransje krysset hvis du vil fjerne en widget. 


Du kan også legge til eller fjerne widgeter ved å gå til Legg til eller fjern elementer oppe til høyre. Sett hake ved elementene du ønsker å ha på Hjem-siden, fjern hake ved elementer du vil ta bort. 


3. Når du er ferdig, trykker du på Lagre nede i høyre hjørne. Ønsker du å gå tilbake til standard oppsett trykker du på Gå tilbake til standard layout nede i venstre hjørne.