Hvordan kan jeg reversere avskrivninger?

1. Gå til Regnskap og Eiendeler, og trykk deg inn på den aktuelle eiendelen. 

2. Trykk på de tre prikkene oppe til høyre og velg Reverser avskrivninger


3. Du kan nå velge hvilken periode du vil reversere fra og med. Dersom du ikke velger periode vil alle avskrivninger for eiendelen reverseres. 


4. Bilaget blir deretter kreditert på samme dato som den opprinnelige avskrivningen. Du kan se de reverserte avskrivningene under Avskrivning historikk ved å velge Vis reverserte avskrivninger