Hvordan sender jeg inn årsregnskapet i SpareBank 1 Regnskap?

Årsregnskapet sender du inn i steg 6 i årsavslutningsmodulen i SpareBank 1 Regnskap. 

Dato for fastsettelse av årsregnskapet 

Aksjeselskap og andre virksomheter som må godkjenne årsregnskapet i generalforsamlingen, legger inn dato for godkjenning i dette feltet. Mal for innkalling til generalforsamling finner du hos Altinn (doc).

Rapportsignatur

Her legger du inn personene som skal signere årsregnskapet. For regnskapspliktige som har styre, skal alle styremedlemmer skrive under årsregnskapet. Har virksomheten daglig leder, skal vedkommende også skrive under. Har virksomheten verken styre eller daglig leder, skal deltakerne eller medlemmene signere.

Generer årsregnskap med noter

Når du har lagt inn dato for fastsettelse og de som skal signere årsregnskapet, kan du opprette årsregnskapet som en PDF som du sender ut til signering. Merk at alle må signerer på det samme dokumentet.

Send til Altinn

Når du har mottatt signatur fra alle som skal signere, kan du sende årsregnskapet til Altinn. Legg ved signert årsregnskap ved å laste opp dokumentet og trykk på Send til Altinn. Vedlegg blir med i innsendelsen til Altinn for fastsettelse av årsregnskapet.

Gå gjennom årsregnskapet i Altinn

Når du har sendt til Altinn fra SpareBank 1 Regnskap, må du logge deg inn på Altinn og gå gjennom det du har sendt inn. Vi anbefaler at du i Altinn åpner hvert skjema og går gjennom alle punkter og tall som systemet har lagt inn for deg. På enkelte områder må du svare på noen spørsmål, for eksempel om selskapet er børsnoter eller er heleid datter av et børsnotert selskap. 

Når du har kontrollert alle tall og skjema og lagt til eventuelle skjema for bedriften, kan du levere årsregnskapet i Altinn.