Hvordan sender jeg lønnsslipp?

Du kan sende lønnsslipp på lønnskjøringer som har status Avregnet eller Bokført

1. Gå til Lønn og Lønnskjøring og trykk deg inn på den aktuelle lønnskjøringen. 

2. Velg Send lønnsslipp


3. I skjermbildet som kommer opp kan du: 

  • Velge dato for utsendelse av lønnsslipp. Dersom du velger dette vil ikke lønnsslippen bli sendt ut med en gang, men på valgt dato. Du kan velge å sende lønnsslipp på samme dato som lønnen utbetales ved å sette hake for det. 
  • Endre emne og melding i e-posten som sendes med lønnsslippen. 
  • Gruppere på lønnsart. Da vil alle like lønnsarter med samme sats trekkes sammen til en linje i lønnsslippen, og tekst på lønnsposten blir lik lønnsartnavn. 
  • Velge hvem du vil sende lønnsslipp til ved å sette hake i de tomme feltene foran hver enkelt ansatt.
  • Forhåndsvise på norsk/engelsk. Dette valget får du opp ved å trykke på pilen på knappen Send e-post/Forhåndsvisning. En forhåndsvisning genereres til markerte ansatte på valgt språk. Dersom noen ansatte skal ha engelsk lønnsslipp og andre skal ha norsk, kan denne brukes til å skrive ut lønnsslipper i bolk. 

Når du har fylt ut all informasjon kan du velge mellom å sende eller skrive ut lønnsslippene.

Merk at du ikke kan stoppe utsendingen av lønnslipper når du har sendt dem.