Hvordan gjør jeg tilbud om til faktura eller ordre?

I SpareBank 1 Regnskap kan du enkelt gjøre et tilbud om til en faktura eller en ordre. 

1. Gå til Salg og Tilbud. (Hvis du ikke finner Tilbud i menyen, må du trykke på Rediger menyvalg helt nederst i menyen og huke av for Tilbud). Her får du oversikten over alle tilbud og status på disse. 

2. Trykk på Nytt tilbud

regnskapsprogram-tilbud-til-faktura-ordre-1

3. Registreringsvinduet i Tilbud fungerer på samme måte som i Faktura, men det er noen unike forskjeller du må legge merke til:

Tilbud: Du får valgene Tilbudsdato og Gyldig til dato

Faktura: Du får valgene Forfallsdato og Purringer

Utover dette vil samtlige data følge med hele veien fra tilbud til faktura. Når du har lagt inn all informasjon, trykker du Registrer


4. Klikk på pilen oppe til høyre for å få opp flere forskjellige valg. De mest vanlige er: 

  • Send tilbudet til kunden
  • Overfør til ordre
  • Overfør til faktura

Når du overfører et tilbud til faktura, blir all informasjon tatt med og du blir sendt rett til fakturakladd med korrekt informasjon fra tilbudet.


5. Gjør eventuelle justeringer og trykk deretter Fakturer og send på vanlig måte. 


6. Når tilbudet er overført, oppdateres statusen på tilbudet.