Hvordan viderefakturerer jeg en leverandørfaktura til kunde?

Viderefaktureringsfunksjonen gjør det mulig å enkelt viderefakturere en leverandørfaktura til kunde. Viderefakturering er mulig både når fakturaen har status Opprettet og Bokført. Du kan også viderefakturere en kreditnota. 

1. Gå til Regnskap og Leverandørfaktura, og trykk deg inn på den leverandørfakturaen som skal viderefaktureres. 

2. Trykk på de tre prikkene oppe til høyre og velg Viderefakturering


3. I vinduet du får opp kan du se og redigere produktlinjer. Velg Rediger produktlinjer for å gjøre endringer, eller velg Se alle linjer for en oversikt over produktlinjene. Når du har gjort nødvendige endringer på produktlinjenivå, velger du Overfør


4. Du får nå opp tre valg:

  • Overfør til eksisterende ordre: Her kan du velge å overføre fakturaen til eksisterende ordre på kunden. 
  • Overfør til ny ordre: Her kan du overføre fakturaen til en ny ordre. 
  • Overfør til ny faktura: Her kan du overføre leverandørfakturaen til en ny utgående faktura. Fakturaen blir automatisk opprettet og fakturert. Dersom du har automatisk utsendelse, vil denne også sendes ut til kunde. (For at faktura skal sendes ut automatisk, må standard blankett og utsendelse være satt opp under Utsendelsesplan)

Dersom du ikke ønsker automatisk fakturering er det anbefalt å overføre til ordre først.

5. Du kan legge til en kommentar som vil vises i kommentarfanen på utgående faktura, knytte ordren eller fakturaen til et prosjekt og/eller avdeling (ikke mulig for eksisterende ordre) eller velge å sette på påslag eller gebyr. Nederst kan du også velge å slå sammen produktlinjer til én linje og ta med vedlegg. PDF-kopi av leverandørfaktura vil da legges med i utgående faktura. 


6. Når du skal overføre har du to valg: 

  • Velg Godkjenn og overfør for å overføre direkte til ordre eller faktura. 
  • Velg Neste for å komme videre til en forhåndsvisning av viderefaktureringen.