Hva er inkludert i Bank+Regnskap?

Det er månedsgebyrene for følgende som er inkludert:

  • SpareBank 1 Regnskap
  • Driftskonto 

I tillegg kommer kostnader knyttet til bruk av tjenestene.