Hvordan blir jeg fakturert?

Alle kostnader knyttet til Bank+Regnskap trekkes fra konto. I tillegg vil det påløpe kostnader knyttet til bruk av tjenestene, både på bank og på regnskapssystem.  Oversikt over disse kostnadene finner du i prislisten her. Månedspris for nettbank bedrift følger ordinær prisliste.

Kostnader knyttet til regnskapssystemet faktureres med mva.
Eget bilag med mva-spesifikasjon tilgjengeliggjøres.