• Alle kostnader knyttet til Bank+Regnskap trekkes fra konto. Merk at månedsprisen ikke trekkes som ett samlet beløp, men fordeler seg med et trekk på 110,- for banktjenestene og resten av summen for regnskapssystemet basert på hvilken pakke du har valgt. I tillegg vil det påløpe kostnader knyttet til bruk av tjenestene, både på bank og på regnskapssystem. Oversikt over disse kostnadene finner du i prislisten her.

    Kostnader knyttet til regnskapssystemet faktureres med mva.
    Eget bilag med mva-spesifikasjon tilgjengeliggjøres.