Hva er regnskapsloven?

Regnskapsloven regulerer hvordan norske bedrifter skal føre regnskap. Den tar for seg grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk. I loven kan vi lese om regler for utarbeidelse av årsregnskap, og om hvordan resultatregnskapet og balansen skal settes opp.

Alle aksjeselskap har regnskapsplikt og må sende inn årsregnskap hvert år. 

Les hele regnskapsloven på Lovdata

Se også: Hva er bokføringsloven?