• Papirfakturaer scannes og sendes på e-post til din bedrifts unike fakturaadresse.
    • Faktura på e-post videresendes til din bedrifts unike fakturaadresse.
    • EHF-faktura legges automatisk til godkjenning uten at du trenge å gjøre noe selv.

    Felles for alle typer fakturaer er at du slipper å taste KID, kontonummer og beløp.