• Bankkode brukes i noen land som ikke har IBAN. Koden er forskjellig fra land til land, og bør brukes sammen med BIC (SWIFT) i disse landene:

  Land Bankkode
  USA:
  Canada:
  Sør-Afrika:
  Australia:
  New Zealand:
  Hong Kong:
  FW + 9 tall (kalles Routingnumber, ABA eller Fedwire)
  CC + 9 tall (kalles Clearing code)
  ZA + 6 tall
  AU + 6 tall
  NZ + 6 tall
  HK + 3 tall