Hva er KAR-registeret?

Konto- og adresseringsregisteret (KAR) samler informasjon om kunder og kontoene deres, og er felles for alle banker i Norge. Registeret viser hvilke kontoer som er gyldige og aktive, og gjør det mulig å sjekke om kontoen hører til riktig person. Alle banker i Norge oppdaterer registeret daglig, med nye og avsluttede kontoer. 

Slik kan du bruke KAR-registeret i din bedrift

KAR-registeret gjør at bedriften din kan unngå å betale til feil person eller til en konto som ikke er aktiv. Det gjør at du slipper kluss og sparer tid. Som bedrift kan du slå opp i KAR-registeret på flere måter:

  • Bruk nettbank bedrift eller Kundeportalen til Nets for å slå opp en eller flere kontoer. Tilgang får du gjennom oss. 
  • Bruk bedriftens egne regnskapsprogram eller betalingsløsninger. Tilgang og behandlingstid er avhengig av programmene dere bruker. Vi kan selvsagt hjelpe deg med å få tilgang og sette dette opp. 

Enkeltpersonforetak (ENK) kan som en hovedregel kun få tilgang til å sjekke om en konto er aktiv og kan ta imot betalinger. ENK som er underlagt taushetsplikt i lov kan spørre på kombinasjonen kontonummer/fødselsnummer.

Foretak kan gjøre en spørring på vegne av et annen foretak, men er da ansvarlig for at formålet med bruk av KAR overholdes. Dette gjelder også ENK underlagt taushetsplikt.

Har du spørsmål om KAR-registeret, og hvordan du kan bruke det i din bedrift? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg videre. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }