• I tillegg til kvittering/faktura på selve produktet og eventuell installasjon, ønsker vi en estimert miljøeffekt av investeringen. Leverandører og installatører av utstyr kan ofte hjelpe til med å beregne dette for deg. Faktura/kvittering kan ikke være eldre enn 12 måneder.