Hvem kan få Grønt landbrukslån?

Grønt landbrukslån er for deg som eier landbrukseiendom som omfattes av konsesjonsloven. Det vil si eiendom på over 100 dekar, og/eller over 35 dekar fulldyrket og overflatedyrket jord. Landbruks- eller skogeiendommen må ligge i en av kommunene i Hallingdal eller Valdres, og SpareBank 1 Hallingdal Valdres må være brukets hovedbankforbindelse. Du må gjennomføre e-læringskurset om utslipp i landbruket på Klimasmart landbruk sine sider. Det tar ca 30 min.