Hva må jeg stille som sikkerhet for lånet?

Landbrukseiendommen stilles alltid som sikkerhet for Grønt landbrukslån. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å ta pant i objektet som finansieres. Vi krever en landbrukstakst, eller eventuelt en verdivurdering på eiendommen fra SpareBank 1 Hallingdal Valdres.