Meld skade for landbruk

Du kan melde sak på landbruksforsikringer som driftsbygninger, driftsløsøre, produksjon og personskade.

Har du hatt en hendelse eller skade på privatforsikringer som for eksempel bil, hus eller kjæledyr kan du melde her.

Er du rammet av naturskade?

Statens naturskadeordning gir deg erstatning for naturskader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom vanlig forsikring. 

Private eiere, selskap, veilag og foreninger, personer med leiejord, tomtefestere og andre rettighetshavere kan søke om erstatning.

Viktig! Søknadsfristen deres er senest 3 måneder etter skadetidspunktet!