AvtaleGiro

Når kundene har AvtaleGiro-avtale med din bedrift blir regningene du har sendt dem automatisk betalt på forfallsdato. 

Flere kunder betaler på forfallsdato.
Bedriften mottar elektronisk informasjon om innbetalingen.
Passer for bedrifter med faste kunder som faktureres jevnlig.

Fordeler med AvtaleGiro

  • Automatisk trekk av faste regninger gjør det enklere for kundene.
  • KID følger alltid transaksjonen, og dere slipper dermed manuell håndtering av betalingene.
  • Bedre oversikt og forutsigbarhet over økonomien når pengene kommer inn på forfallsdato.
  • Du slipper purringer og tap av penger på grunn av manglende innbetalinger.

Bruk både AvtaleGiro og eFaktura

Kunder som bruker AvtaleGiro og har nettbank, kan også inngå avtale om eFaktura. Da blir regningene betalt automatisk på forfallsdato, og det sendes et varsel om betalingen til kundens nettbank via eFaktura.  

Hvis bedriften din tilbyr denne kombinasjonen, kan kundene opprette begge avtalene samtidig.

Hva lurer andre på?