Ny funksjonalitet i mva-meldinger

I forbindelse med en forbedring av mva-meldingen innfører vi en mindre endring i metodikken for bilag som bokføres i fullførte terminer. 

Til nå har disse føringene automatisk lagt seg i neste åpne termin, og blitt inkludert i denne ved innsending. Du kan fortsatt rapportere på denne måten i den nye mva-meldingen, men det må gjøres som et aktivt valg. Som systemstandard vil bilag havne i terminen de dateres til, men i oversiktsbildet vil systemet si i fra om du har føringer fra gamle terminer som kan inkluderes i innsendingen*. Dermed kan du selv velge om du vil sende inn ny mva-melding for tidligere innsendt termin, eller inkludere føringene fra gammel termin i ny innsending.

Endringen trer i kraft fra versjon versjon 175, som går ut 12. september.

Vi anbefaler å lese følgende hjelpeartikler for å få oversikt over den nye funksjonaliteten:

* Det er viktig å påpeke at den nye funksjonen ikke åpner lukkede perioder. Er dette en del av deres rutine etter å ha sendt inn mva-melding, vil ikke dette endre deres nåværende rutiner.