eFaktura for bedrifter

Elektronisk fakturatjeneste, også kalt eFaktura, gjør det enklere å motta og sende fakturaer.

Du kan enkelt sende eFaktura til privatpersoner, bedrifter og det offentlige.
eFaktura fungerer uansett hvilken nettbank kundene bruker.
Du innfrir offentlige bedrifters krav om å motta efaktura i EHF-format (elektronisk handelsformat).

Det finnes ulike varianter av eFaktura-avtaler

Du kan velge om du ønsker en eller flere av disse alternativnene, basert på bedriftens behov.


eFaktura B2B i nettbanken

I nettbanken kan du motta og sende enkeltfakturaer som en eFaktura. Det betyr at fakturaen settes opp på et standardisert digitalt format. Alle eFakturaer som er sendt eller mottat gjennom nettbanken lagres i 16 månder. Du kan også kjøpe langtidslagring på 10 år. For å sende eFaktura, trenger du bare nettbank bedrift. Vil du også motta eFaktura fra andre, må det bestilles i nettbanken. 

Motta i nettbanken

For å motta eFaktura fra en annen bedrift, så må du først bestille en avtale om dette.

Per måned IKKE I BRUK
Per faktura IKKE I BRUK

Send fra nettbanken

Anbefales hvis du skal sende faktura til det offentlige, fordi de kan kreve at din bedrift sender det som en eFaktura med EHF-format (elektronisk handelsformat).
Mer effektivt for dine bedriftskunder å betale fakturaen. Etter at kunden din godkjenner fakturaen, blir den automatisk betalt på forfallsdato.

Per faktura    IKKE I BRUK


eFaktura B2B i filformat

Fakturaene samles daglig i en fil som automatisk integreres med økonomisystemet. eFaktura i filformat kan gjøre at bedriften sparer tid på bokføring og kan redusere faren for å gjøre feil.

Anbefales hvis dere har faste bedriftskunder.
Anbefales hvis dere har mer enn ca 20 fakturaer til eller fra bedriftskunder i måneden.
Med filsending går det raskere for dine bedriftskunder å betale fakturaen. Etter at kunden din godkjenner fakturaen, blir den automatisk betalt på forfallsdato.
Med filsending innfrir bedriften din offentlige krav om EHF-format.

Motta som fil


Per faktura    IKKE I BRUK
Per måned    IKKE I BRUK
Etablering av avtale    IKKE I BRUK

Send som fil


Per faktura    IKKE I BRUK
Per måned    IKKE I BRUK
Etablering av avtale    IKKE I BRUK


Bedriften må ha:

  • et økonomisystem. De fleste økonomisystem er tilrettelagt for eFaktura. Er du usikker? Sjekk med leverandøren din.
  • en OCR-avtale for fakturaer med KID.
  • Nettbank Integrert. Har dere kun Nettbank Basis, må dere oppgradere.

Send eFaktura til privatpersoner i filformat
eFaktura i filformat kan gjør at bedriften sparer tid på bokføring og kan redusere faren for å gjøre feil. Fakturaene samles daglig i en fil som automatisk integreres med økonomisystemet. Fakturaen kommer rett inn i kundens nettbank ferdig utfyllt. Etter at kunden din godkjenner fakturaen, blir den automatisk betalt på forfallsdato.

Anbefales hvis dere har faste privatkunder. Brukes for eksempel av kommuner, veldedige organisasjoner, treningssentre, foreninger og sameier.
Anbefales hvis dere har mer enn ca. 20 fakturaer til privatpersoner i måneden.

Per fakturapresentasjon    IKKE I BRUK
Fakturahotell per faktura   IKKE I BRUK
Etablering av avtale    IKKE I BRUK

Se alle priser


Bedriften må ha:

  • et økonomisystem. De fleste økonomisystem er tilrettelagt for eFaktura. Er du usikker? Sjekk med leverandøren din.
  • en OCR-avtale for fakturaer med KID.
  • Nettbank Integrert. Har dere kun Nettbank Basis, må dere oppgradere.

Kunden må si ja til å motta eFaktura i nettbnaken sin. Hvis kunden ikke kan motta eFaktura, kan den sendes på e-post eller i posten.

Bruker du Visma og sender får fakturaer til privatpersoner, anbefaler vi eFaktura for privatpersoner fra Visma.

Sender dere fakturaer til kunder jevnlig?

De fleste som har eFaktura har også AvtaleGiro. Da blir regningene betalt automatisk på forfallsdato og det sendes et varsel om betalingen til kundenes nettbank via eFaktura.

Hvis bedriften tilbyr denne kombinasjonen, kan kundene opprette begge avtalene samtidig.


Usikker på om bedriftskunden 
kan motta eFaktura?

Du kan selv sjekke hvilke bedrifter som kan motta eFaktura.