Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er en pensjonsordning hvor bedrifter er pålagt å spare til pensjon for de ansatte. 

Hos oss får du en pensjonsavtale som er i tråd med kravene i Obligatorisk tjenestepensjon.
Bli en mer konkurransedyktig arbeidsgiver ved å gi dine ansatte en bedre avtale enn minstekravet.
Det er enkelt og få oversikt og gjøre endringer selv, eller med hjelp av kunnskapsrike rådgivere.

Hva er OTP? 

De fleste bedrifter med ansatte er lovpålagt å spare til pensjon for sine ansatte. Dette kalles obligatorisk tjenestepensjon, eller OTP.

Det finnes tre typer pensjon;
innskuddspensjon, hybridpensjon og ytelsespensjon.Nye regler fra 2022 - Pensjon fra første dag og første krone

Fra 2022 er pensjonslovene for privat sektor endret slik at alle ansatte har rett til pensjonsopptjening for lønn fra første dag og første krone. Bedriftene må innen 30. juni 2022 ha tilpasset pensjonsavtalen til de nye reglene.

Hva betyr dette for bedriftene?
De nye minstekravene betyr at det er 2 punkter i pensjonsavtalen som skal eller kan endres.

 1. Pensjonen skal beregnes fra første krone. Pensjonsavtaler der opptjeningen kun gjelder for lønn over 1 G må endres.
 2. Alle ansatte over 13 år og som tjener over rapporteringspliktig lønn i a-meldingen skal meldes inn i pensjonsordningen. Dagens unntak for ansatte med alder f.eks. minst 20 år, deltid f.eks. minst 20 % stilling og sesongarbeidere er ikke gyldige etter 30. juni 2022.

NB! Siste frist for endringer er 30. juni 2022, men dere kan allerede nå logge inn i kundeportalen, få beregnet og ta i bruk ny spareplan for deres ansatte. Endringer som gjøres innen fristen gis ikke tilbakevirkende kraft.

OTP-regler

To ting mange lurer på om obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Hvem må ha OTP?

 • Alle bedrifter med minst to ansatte som jobber 75 prosent stilling eller mer.
 • Alle bedrifter med minst en ansatt som jobber 75 prosent stilling eller mer, i tillegg til eier.
 • Bedrifter med ansatte som jobber 20 prosent stilling eller mer – som til sammen utgjør minst to årsverk.

Dersom bedriften ikke oppfyller et av disse kravene er det mulig å opprette en innskuddspensjonsavtale med maks 7 % sparing fra 1-12 G. Les mer om innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende. 

Hva må være med i OTP ordningen?

 • Minimum to prosent av lønn inntil 12 G skal settes av til sparing for alderspensjon. 1G = 106.399.
 • Avtalen inkluderer betalingsfritak hvis den ansatte blir arbeidsufør. Dette er pålagt.
 • I tillegg kan man velge å knytte til uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon.

To typer pensjonsordninger

De to mest vanlige pensjonsavtalene er:

Innskuddspensjon

 • Den vanligste formen for pensjonssparing.
 • En prosentsats av lønnen til dine ansatte settes av til pensjon.
 • Innskuddspensjon gir forutsigbare kostnader for bedriften, og god avkastning for de ansatte.
 • De ansatte kan selv få velge hvor forsiktig eller offensivt de ønsker å være i pensjonssparingen sin.

Les mer om innskuddspensjon

Les mer om innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende

Hybridpensjon

 • En pensjonsordning som er en mellomting mellom innskudds- og ytelsespensjon.
 • Sikrer lik pensjon til kvinner og menn.
 • Pensjonsutbetalingen kan vare hele livet.
 • Dere kan velge mellom garanti eller investeringsvalg.

Les mer om hybridpensjon

Hva er ytelsespensjon?

Ytelsespensjon er vanlig for de som er ansatt i det offentlige, og blir i dag lite brukt i private bedrifter. Den ansatte får en fast prosentsats av sluttlønnen utbetalt som pensjon. Ytelsespensjon er ikke lenger i salg.

Pensjonssparing leveres av SpareBank 1 Forsikring AS

Ansvarlig forvaltning for en bærekraftig framtid

Bærekraft er utgangspunktet for vår forvaltning. Det skal være enkelt å ta gode bærekraftige valg når du velger pensjonsleverandør. Sparer bedrfiten til pensjon hos oss kan dere være trygge på at bærekraft er godt ivaretatt.