Hva er omsetning?

Pengene en bedrift tjener på salg av varer eller tjenester i løpet av en bestemt periode, kalles for bedriftens omsetning.

Illustrasjon av mann som forklarer omsetning på en tavle

Hva betyr omsetning?

Omsetning = pengene en bedrift tjener

Omsetning er det totale beløpet en bedrift tjener ved salg av varer eller tjenester. Kort fortalt, det er inntekten fra selve salget. Hvis en bedrift for eksempel har solgt varer eller tjenester for fem millioner kroner, vil omsetningen være fem millioner kroner. Dette er det totale beløpet før skatt og eventuelle fradrag er tatt i betraktning. 

Inntekter som ikke er direkte relatert til bedriftens virksomhet telles ikke med i omsetningen, for eksempel:

  • inntekter forbundet med produksjon eller drift.
  • inntekter fra salg av større eiendeler.
  • tilskudd fra offentlige støtteordninger.

Omsetningen på en vare eller tjeneste minus kostnadene kalles profitt. Bedriften kan velge om de vil bruke profitten til nye investeringer eller tilskudd, eller utbetale utbytte til eierne.


Illustrasjon av mynter som forklaring på hvorvidt mva er en del av omsetningen del av

Er merverdiavgift en del av omsetningen?

Merverdiavgift, forkortet mva. eller på folkemunne kalt moms, er en offentlig avgift på varer og tjenester i Norge. Avgiften skal som hovedregel kreves inn av selger på alle varer og tjenester. Den legges til verdien av produktet eller tjenesten etter sats fastsatt av myndighetene, og betales av forbrukeren til selger. Merverdiavgiften blir deretter innbetalt til myndighetene av bedriften som selger varen eller tjenesten.

Merverdiavgift regnes ikke som en del av bedriftens omsetning.

  • Selger du for eksempel en tjeneste for 1.000 kroner + 250 kroner i mva., er omsetningen din på 1.000 kroner, selv om du fakturerte en sum på 1.250 kr.
Illustrasjon av betalingsterminal

Kontantsalg eller kredittsalg?

  • Når du har en butikk eller en nettbutikk som har kontantsalg, får du vanligvis betalt med en gang fra kundene når du selger varene eller tjenestene dine. Hvis du ikke har merverdiavgift på varene eller tjenestene dine vil omsetningen være omtrent det samme som det du får utbetalt på bankkontoen din. Det finnes riktignok en del unntak, fordi mange kredittkortselskaper og betalingsformidlere trekker gebyrer fra det du får utbetalt. 
  • For mange bedrifter er det mer naturlig å sende faktura til kundene og få betalt senere. Dette kaller vi kredittsalg. Ved kredittsalg kan du ha en høy omsetning for en periode, selv om du ikke kan se beløpene på bankkontoen. Dette er fordi kundene ikke har betalt enda, mens omsetningen følger datoen som står på fakturaen du sendte til kundene.

På de fleste varer og tjenester er bedriften din pliktig til å betale merverdiavgift. Siden dette ikke inngår i omsetningen vil du vanligvis ikke kunne sammenligne omsetningen med beløpene som kommer inn på bankkontoen din.

Omsetning vs. inntekter, hva er forskjellen?

  • Inntekter er summen av alle penger en bedrift har tjent i en gitt periode, uavhengig av hvor de kommer fra.
  • Omsetning er inntekter som er knyttet til salget av varer og tjenester i bedriften, og inkluderer for eksempel ikke inntekter knyttet til aksjer eller verdipapirer.

Enkelt forklart kan man altså si at omsetningen er en del av inntektene i et selskap, men ikke nødvendigvis alle inntektene.


Illustrasjon av regnskapsfører med pc

Hvordan bokføre omsetning i regnskapet?

En bedrift må i sitt regnskap vise bedriftens inntekter minus alle kostnader. For å få inntektene til å bli riktig må du bokføre omsetningen i regnskapet ditt. Når du gjør dette skal du følge reglene for dobbel bokføring. Her er et enkelt bokføringseksempel på hva som skjer når du sender faktura til en kunde: 

  1. Inntekten blir bokført til kredit på en inntektskonto, mens det samme beløpet bokføres til debet på kundens reskontro for å vise at kunden skylder deg disse pengene.
  2. Når kunden betaler, krediterer du kundens reskonto og debiterer bankkontoen kunden har betalt til. Dette viser at betalingen er mottatt og at kunden har gjort opp for seg. Du vil da ha balanse i regnskapet og ha bokført alt riktig.

Omsetningen skal alltid periodiseres korrekt, slik at omsetningen blir fremommer i riktig regnskapsperiode. Det er verdt å merke seg at regnskapsregler er kompliserte, så det kan være greit å få hjelp fra en regnskapsfører for å være sikker på at du gjør alt riktig.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }