Kundekontroll SpareBank 1 Regnskapshuset

Legitimering

Før vi kan ta på oss et nytt regnskapsoppdrag er vi pålagt å utføre en kontroll av kunden i forhold til hvitvaskingsreglene. Vi har valgt å gjøre denne kontrollen elektronisk og ved bruk av BankID/Buypass til identifikasjon. 

Om du ikke har elektronisk ID må trenger vi en liste over reelle rettighetshavere og kopi av gyldig legitimasjon som er stemplet "Rett kopi" av godkjent instans (f.eks Politiet eller en advokat), eller at du kommer innom et av våre kontor med legitimasjon. Som gyldig legitimasjon regnes pass, førerkort og bankkort med bilde.

Fyll ut skjemaet nedenfor – det tar bare noen minutter

Kundeopplysningene for bank kan du oppdatere her.