SpareBank 1 Regnskap versjon 201

Disse funksjonene og utbedringene ble lansert i regnskapsprogrammet vårt 8. september 2023. 

Nye funksjoner og forbedringer

Lønn

 • Direkte tilgang til reiseregning uten å ha ubehandlede reiser
  Tidligere måtte du ha ubehandlede reiser for å kunne klikke deg inn via widgeten Reiseregning, men nå kan du gå direkte via denne og se historikk på reiser.

Salg

 • Info om periodisering på en utgående faktura
  Hvis en salgsfaktura er periodisert, vil dette vises i informasjonsfeltene øverst i fakturabildet.

Feilrettinger

 • Feriepengerapporten viste feil rest tidligere år
  Dette var en ren visningsfeil, og gjaldt kun hvis du hadde bokført rest tidligere år i nåværende regnskapsår.

 • Produkter ble ikke oppdatert
  Produkter i salgsmodulen ble ikke oppdatert når standard hovedbokskonto per mva-kode ble aktivert.

 • Visningsfeil i summering av ordre
  Sum ekskl. mva. viste feil sum, da summeringen ble gjort i en annen valuta.

 • Manglende fakturaer i rapporten Faktura utvalg
  Antall salgsfakturaer som ble inkludert i denne ra"porten var avvikende fra reelt antall.

 • Øredifferanse på fakturablankett sammenlignet med bilaget
  Dette gjaldt kun i enkelte særtilfeller, og kunne føre til at noen kunder innbetalte noen øre for mye eller for lite (i god tro).
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }