SpareBank 1 Regnskap versjon 165/166

Disse funksjonene og utbedringene ble lansert i regnskapsprogrammet vårt 12. mai 2022. 

Prosjekt BETA

Leverandørfaktura
Inngående faktura kan nå forhåndsvises i prosjektmodulen, og tildelte faktura kan godkjennes herfra. Videre kan de markeres som fullført på prosjekt, og du kan se fakturaens status i flyten.

Tilbud, ordre og faktura
Det er nå flere kolonner tilgjengelig i oversiktsbildet og link til samlefakturering av ordre.


Generelt 

Avviste betalinger 
I selskapsoversikten Mine selskaper, er det nå tilgjengelig en kolonne for å vise avviste betalinger.

Regnskap 

Snu fortegn i økonomioversikt
I rapporten Økonomioversikt kan du ved generering av rapport, velge om du vil snu fortegn slik at inntekter får positivt fortegn og kostnader får negativt fortegn.

Mva-melding 

  • Dersom du har kjørt en mva-melding for en periode, men må slette den igjen, kan du fremdeles hente den frem for å se den. Når du står på den aktuelle terminen klikker du på de tre prikkene oppe til høyre. Velg deretter Vis tidligere MVA meldinger
  • Terminer som er slettet vil her ha status Angret. Her kan du klikke på ønsket mva-melding og se innholdet i den.
  • Du kan endre for eksempel fra to-månedlig til årlig mva-periode, så lenge det ikke er aktive mva-meldinger dette året. Endringen vil gjelde fra og med det året du står i når du endrer innstillingene. Eventuelle slettede mva-meldinger fra før endringen vil ikke kunne hentes frem om du har endret mva-periode dette året. Du endrer mva-perioden fra Regnskapsinnstillinger. Skroll ned til feltet Periode og MVA. Her velger du ønsket mva-periode i nedtrekksmenyen.

 

Lønn

Redigering av faste lønnsposter
På en lønnskjøring er det nå mulig å slette eller redigere faste lønnsposter. For å redigere faste lønnsposter trykker du på blyant-ikonet til høyre for den faste lønnsposten. Der får du opp et nytt vindu som endrer faste lønnsposter til variable lønnsposter.

Du har mulighet til å velge "gjelder kun for denne lønnskjøringen" eller "endre på lønnskjøring og på ansattkort". Hvis du velger "gjelder kun for denne lønnskjøringen", så vil endringer i faste lønnsposter i dette vinduet kun gjelde for denne lønnskjøringen. Men dersom du velger "endre på lønnskjøring og på ansattkort", så vil endringer i faste poster i dette vinduet også endre på faste poster på ansattkortet, slik at fremtidige lønnskjøringer også ha med de nye verdiene.

NB! Noen faste poster kan ikke redigeres, som trekk og saldo. Der må du inn påfunksjonen "trekkmal" eller under feltet "forskudd og trekk" på den ansatte for å redigere på postene. Når du har lagret endringen, vil den faste posten bli plassert under "variable poster" i stedet. I vårt eksempel ble "månedslønn" flyttet fra "faste poster" til "variable poster" i lønnskjøringen.

Bokfør lønnskjøring på nytt
Etter at en lønnskjøring er bokført, kan du velge å bokføre den på nytt. Vi anbefaler da først å laste ned konteringssammendraget på det opprinnelige bilaget. Gå til Lønn og Lønnskjøring og velg lønnskjøringen du ønsker å bokføre på nytt.
 


For å laste ned konteringssammendraget velger du de tre prikkene og konteringssammendrag. Denne rapporten kan lagres på datamaskinen. Du kan nå velge å bokføre på nytt.


I bildet som nå kommer opp, kan du endre bokføringsdato og type bilag.


Dersom du velger å endre type bilag, må du generere konteringssammendraget på nytt.
 


Når du har endret bokføringsdato og/eller type bilag, kan du bokføre konteringssammendraget til lønnskjøringen.


Det har da blitt bokført et nytt bilag til lønnskjøringen. Det opprinnelige bilaget kan da krediteres.

Faste og variable lønnsposter
I lønnskjøring er det blitt et mer tydelig skille mellom faste og variable lønnsposter.

Salg 

Utgående faktura og vedlegg
Det er nå mulig å slå sammen utgående faktura og vedlegg i én fil. For å gjøre det, må du først sette opp dette i salgsinnstillingene. Gå til Innstillinger, Salg og Blankettoppsett og sett hake:


Løsningen støtter filformatene PDF, JPG og PNG. Dersom du ikke ønsker atvedleggene på fakturaene skal slås sammen til fil på en enkelt faktura, kan du fjerne haken for dette direkte inne på fakturaen. Dette gjøres under fanen Dokumenter.


Nøkkelindikatorer salg

Felter for dekningsbidrag og dekningsgrad er nå tilgjengelig på utgående faktura, ordre og tilbud. I tillegg kan du hente inn feltene i fakturaoversikten og i oversiktsbildet.

Dersom feltene ikke ligger fremme, kan du hente frem disse fra kolonneoppsettet. Klikk på tannhjulet og huk av for feltene før du lagrer innstillingene. I fakturabildet vises feltene slik: 

I fakturaoversikten og i oversiktsbildet vises det slik:

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }