NYHET!

PULS +

Kontoen følger rentemarkedet og oppdaterer renten månedlig.

Uttak fra konto må varsles 31 dager i forveien.

HV-puls-pluss.jpg
Fleksibel rente
Renten justeres månedlig.
Kort bindingstid
Kun 31 dager varsling før uttak.
Ingen trapperente
Renten gjelder fra første krone.

Priser og vilkår

4,98 %
  • NIBOR 3 mnd + 0,10 %-poeng
  • Månedlig rentejustering
  • Uttak må varsles 31 dager i forveien
  • Innskudd minimum 50.000 kr, maksimum 25 millioner.

Slik fungerer kontoen

Rente på PULS + er knyttet opp mot referanserenten 3 måneders NIBOR. NIBOR er et gjennomsnitt av rentene NIBOR-bankene har levert i perioden det måles på. Det er Norske Finansielle Referanser AS som oppdaterer NIBOR. For PULS + blir renten beregnet ut fra tre faste datoer, 5. 15. og 25. i foregående måned. I tillegg til gjennomsnittet av referanserenten legges det til et påslag på minimum 0,10 %-poeng.

Rente blir fastsatt på forskudd for en måned av gangen. (Gjelder fra første til siste dag i måneden). Melding om neste måneds rentesats blir sendt til innboksen i nett- og mobilbank, og oppdateres på denne siden og i vår prisliste.

Uttak eller oppsigelse av konto gjøres via denne nettsiden og må varsles minimum 31 dager i forveien. Hvis du må gjøre uttak eller avslutte kontoen før belastes det 2 % uttaksgebyr.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }