LEI-nummer

Alle bedrifter som handler i finansielle instrumenter må ha et LEI-nummer.

Hva er LEI?

LEI står for Legal Entity Identifier, og er en global standard for å kunne identifisere selskaper. Tenk på det som et internasjonalt organisasjonsnummer. LEI-kode eller LEI-nummer er en unik kode som består av 20 symboler, og består av både tall og bokstaver. 

LEI-nummeret er gyldig i ett år, og må fornyes minst en gang i året for at den skal være gyldig.

Hvem må ha et LEI-nummer?

Alle bedrifter som handler i finansielle instrumenter må ha et gyldig LEI-nummer. Aktuelle finansielle instrumenter inkluderer aksjer, obligasjoner, renteswap, FX forward og FX swap, opsjoner og andre derivater. FX spot omfattes ikke.

Hvorfor må bedriften ha LEI-nummer?

I følge MiFID II-direktivet er en LEI-kode obligatorisk for alle juridiske enheter som deltar i transaksjoner i finansmarkedene, og som er registrert i Europa.


Eksempler på hvor du kan etablere LEI: