Gavetildeling

Søk sparebankstiftelsene om generelt tilskudd til drift. Søknadsfrist 15. februar.

Sparebankstiftelsen Hallingdal og Sparebankstiftelsen Øystre Slidre er egenkapitalbeviseiere i SpareBank 1 Hallingdal Valdres.  Deler av avkastningen skal brukes til allmennyttige tiltak i Hallingdal og Øystre Slidre, og lag og organisasjoner blir med dette invitert til å søke tilskudd. Denne søknadsrunden gjelder generell drift. 

Søknadsskjema og mer informasjon om hva som kreves av den som søker, finner du på:

www.sparebankstiftelsenhallingdal.no

www.sparebankstiftelsenoystreslidre.no