Bli kunde

Bruk din eksisterende BankID for å bli kunde hos oss, og bestill deretter alt du trenger i mobilbanken eller nettbanken.Slik blir du kunde hvis du har BankID

 

Har du ikke BankID?

Fra du er 13 år kan du få BankID. For å få BankID hos oss må du komme innom et av våre kontorer med legitimasjon. Husk å avtal tid på forhånd. Gyldig legitimasjon for å få BankID er norsk pass. (Med utenlandsk pass kreves tilleggsdokumentasjon) . Dersom du ikke kan møte opp i kontoret, ta kontakt på telefon 03202. 


Slik blir du kunde med D-nummer

Bli kunde med D-nummer

Er du over 18 år og ikke har BankID må du sende inn elektronisk skjema. Når alt er klart vil du få beskjed og kan komme innom for å signere avtaledokumentene.

Verger kan søke om konto for mindreårige i egen mobilbank og nettbank, eller de kan kontakte bankkontoret. 

Become a customer with D-number

If you are more than 18 years of age and do not have BankID, please fill in this electronic form to become a customer. We will contact you when the documents are ready to be signed.

Parents/legal guardians can apply for accounts for children via their mobile bank or online bank, or they can contact a branch for assistance.


Gode råd som kan forenkle bankbyttet
 • Før kontoene avsluttes hos din gamle bankforbindelse bør du sette inn penger på den nye kontoen. Ditt nye kontonummer finner du i mobilbanken og nettbanken. Da sikrer du tilgang til penger under overgangen fra gammel til ny bank.
 • Dersom du mottar papirfaktura på en regning du egentlig har AvtaleGiro-avtale på, så betaler du denne. I perioden fra din gamle bankforbindelse avslutter avtalen hos seg til den blir registrert på nytt hos oss, vil det fremstå som om du ikke har AvtaleGiro. Dermed vil de som skal sende deg en faktura i denne perioden måtte sende papirfaktura.
 • Du må selv informere arbeidsgiver og NAV om ditt nye kontonummer.
 • Betalinger som er lagt på forfall hos din tidligere bankforbindelse må legges inn på forfallsregisteret hos ny bank dersom den kontoen som skal belastes sies opp før betalingen er gjennomført.
 • Bankkort kan ikke brukes etter avslutning av den konto som kortet er knyttet til.
Generell informasjon rundt bankbyttet
 • Avslutning av kontoen kan medføre at en programpakke oppløses, noe som kan føre til mindre gunstige vilkår på øvrige tjenester hos den tidligere bankforbindelsen hvis disse beholdes.
 • Hvis det er knyttet oppsigelsesfrister eller bindingstid til enkelte kontoer bør du vurdere å vente med å si opp disse til bindingstiden utløper, fordi du ved å avbryte en slik avtale kan bli påført kostnader fra tidligere bankforbindelse.
 • Dersom saldoen er negativ, enten som følge av innvilget kreditt eller overtrekk, vil kontoforholdet hos den tidligere bankforbindelsen ikke bli avsluttet uten at dette dekkes inn.
 • Depositumskonto for husleie eller lignende kan ikke omfattes av oppdraget.
 • Konto det er tatt utlegg eller pant i eller på annen måte er sperret, kan ikke omfattes av oppdraget så langt utlegget/panteretten/sperringen rekker.
 • Arkivfunksjoner i nettbanken til din tidligere bankforbindelse forsvinner når nettbankavtalen avsluttes.
 • Umyndig kontohaver må ha vergenes samtykke for å kunne gi oppdrag om overføring av innskudd.