Spare

Du kan spare på konto, i fond, kjøpe aksjer eller spare til pensjon.

Nå kan du opprette aksjesparekonto!

En konto som gjør det lettere og mer lønnsomt å spare i aksjer og fond.