Søk gave fra sparebankstiftelsene

Lag og organisasjoner – Husk å søke om gave til drift før 1. februar!


Gave til drift av lag og organisasjoner

Visste du at SpareBankstiftelsen Hallingdal og Sparebankstiftelsen Øystre Slidre i 2017 bevilget over 8 millioner kroner til lag og organisasjoner i Hallingdal og Valdres? Hvert år kan lag og organisasjoner søke om en gave til driften. Fristen for å søke om dette er 1. februar 2018.

Søkere fra Hallingdal og Valdreskommunene, unntatt Øystre Slidre, søker Sparebankstiftelsen Hallingdal. Søkere fra Øystre Slidre kommune søker Sparebankstiftelsen Øystre Slidre.


Gaver til løypekjøring

Hallingdal og Valdres har milevis med preparerte
langrennsløyper. Sparebankstiftelsene gir gave til løypelag i Hallingdal og Valdres per kilometer med løype som prepareres.

Søkere fra Hallingdal og Valdres (unntatt Øystre Slidre) kan sende inn søknad på:

www.sparebankstiftelsenhallingdal.no

Søkere fra Øystre Slidre kan sende inn søknad på:

www.sparebankstiftelsenoystreslidre.no


Prosjekter og investeringer

Har dere større planer? Sparebankstiftelsene bidrar økonomisk til kunstgressbaner, skateramper, festivaler, varmestuer og mye mer. Har dere en god ide så vil sparebankstiftelsene gjerne høre om det. For slike investeringer er det mulighet for å søke prosjektgaver hele året rundt.

Søkere fra Hallingdal og Valdres (unntatt Øystre Slidre) kan sende inn søknad på:

www.sparebankstiftelsenhallingdal.no

Søkere fra Øystre Slidre kan sende inn søknad på:

www.sparebankstiftelsenoystreslidre.no

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }