• Prisen for å betale til utlandet kommer an på land, valuta, tid og lignende. Nedenfor finner du pris på de vanligste betalingene. Resten av prisene finner du i prislisten.

    Betaling i Euro til EU/EØS: 80 kroner
    Betaling i annen valuta i og utenfor EU/EØS: 80 kroner