Hvorfor mottar jeg likevel papirfaktura, når jeg har opprettet AvtaleGiro/eFaktura for forsikringen(e)?

AvtaleGiro
Du vil ofte motta første faktura i posten, fordi denne som regel blir produsert før AvtaleGiro eller eFaktura er registrert hos oss. 

eFaktura
I nettbanken velger du «Innstillinger» og «Betaling» og der kan du velge «Tillat eFaktura» for å motta eFaktura. Avtale om eFaktura krever at du har valgt dette og ikke reservert deg.

Ta kontakt med oss, hvis du fortsatt får forsikringsfakturaen i posten.