Hva er forsikringsbevis/forsikringspolise?

Forsikringsbevis og forsikringspolise er det samme. Det som tidligere ble kalt forsikringspolise blir vanligvis nå kalt forsikringsbevis. Forsikringsbeviset er et dokument som inneholder informasjon om forsikringen din. Forsikringsbeviset ligger i forsikringsavtalen din og informasjonen beskriver blant annet:

Forsikringsbevis i utlandet

Hvor finner jeg forsikringsbeviset mitt?

Forsikringsbeviset ditt finner du i avtaledokument under aktuell forsikring, ved å logge inn i mine forsikringer eller mobil-/nettbanken.