Hva er egenandelen på reiseforsikringen?

Det er som hovedregel ingen egenandel ved bruk av helårs reiseforsikring, mens for reiseforsikringen i kredittkortet er egenandelen 500 kroner for reisegods og behandling etter ulykke.

Husk at det også kan være aldersfradrag, makserstatning eller andre begrensninger.

For oversikt over dekninger se; Hva dekker reiseforsikringen?