Hva er forsikring?

Forsikring er beskyttelse mot økonomisk tap, som i bunn og grunn betyr at du kjøper deg fri fra risiko. 

Forsikring er en avtale mellom en forsikringstaker (personen eller bedriften som kjøper forsikringen) og et forsikringsselskap. Når du kjøper en forsikring (forsikringsavtale) betaler du en avtalt forsikringspris (premie) til et forsikringsselskap. I bytte overtar forsikringsselskapet en del av risikoen din, og du får utbetalt erstatning hvis du blir utsatt for tilfeldige og uforutsette hendelser som står beskrevet i forsikringsavtalen din. Det kan for eksempel være tyveri, brann, uhell, bilulykke, forlis, naturskade, dødsfall, sykdom og skade du eller dine eiendeler blir påført.

De fleste forsikringer har en egenandel, og som regel kan du velge blant flere egenandeler når du kjøper forsikringen. Jo høyere egenandel du velger, jo lavere pris betaler du for forsikringen.

Det finnes flere typer kategorier av forsikringer, men de vanligste for privatpersoner som deg og meg, er skadeforsikringer og personforsikringer.

Når du som forsikringstaker opplever en hendelse som er dekket av forsikringen, kan du sende inn en skademelding til forsikringsselskapet. Basert på vilkårene i forsikringsavtalen din, vil forsikringsselskapet vurdere hendelsen og betale ut erstatning i henhold til avtalen. Forsikring er et system som baserer seg på tillit.

Som hovedregel trenger du ikke forsikre deg mot tap som du lett kan erstatte selv.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }