Hvilke opplysninger står på kortet?

På baksiden av kortet står kortholders navn og kontonummeret som kortet er tilknyttet. I tillegg står det en gyldighetsdato på kortet. I signaturfeltet på baksiden kan kortholder signere, men dette feltet har ingen praktisk betydning for bruk av kortet.